La data de 29.06.2018, ora 11:30, în Amfiteatrul II - 8  dl.ICHIM C. GEORGE MARIAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul TRANSFORMĂRI STRUCTURALE PENTRU REALIZAREA EGALITĂŢII DE GEN ÎN ŞTIINŢĂ. IMPACTUL EVOLUŢIEI PROFESIONALE ŞI PERSONALE ASUPRA DEZVOLTĂRII UNEI CARIERE DE SUCCES ÎN MEDIUL ACADEMIC IEŞEAN, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul SOCIOLOGIE.

       Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

 

 

 

 

Conf.univ.dr. Bogdan Ştefanachi,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Conducător ştiinţific:

 

 

 

Prof.univ.dr. Doina Balahur,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Referenţi:

 

 

 

 

 

Conf.univ.dr. Nistor Gheorghiţa, Universitatea  din Bucureşti

Prof.univ.dr. Doru Buzducea, Universitatea  din Bucureşti

Prof.univ.dr. Şoitu Conţiu,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

 Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

Rezumatul tezei

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social - Politice.

SOLICITARE DOSARE DOCTORANZI

Go to top