La data de 28.06.2019, ora 12:00, în SALA DE CONSILIU A FACULTĂŢII DE FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE dl. ILIE V. TIBERIU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul DIMENSIUNI ALE SECURITĂŢII UMANE. SPRE UN MODEL EMERGENT DE SECURITATE INDIVIDUALĂ. , în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul SOCIOLOGIE.

       Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

 

 

 

Prof.univ.dr. Conţiu Şoitu,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Conducător ştiinţific:

 

 

Prof.univ.dr. Ştefan Marian Cojocaru,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Referenţi:

 

 

 

 

Prof.univ.dr. Dan Chiribucă, Universitatea "Babeş Bolyai" Cluj Napoca

Prof.univ.dr. Cosmin Goian, Universitatea de Vest din Timişoara

Prof.univ.dr. Dumitru Stan,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

        Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

       Rezumatul tezei

        Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social - Politice.

 

SOLICITARE DOSARE DOCTORANZI

Go to top