La data de 18.09.2020, ora 14:00, în ONLINE,  Conexiunea la şedinţa de susţinere publică se realizează la adresa: https://meet.google.com/ dna. IORDĂCHIŢĂ G.C. GABRIELA-VIOLETA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul "SCHIMBAREA ORGANIZAŢIONALĂ ŞI REPREZENTĂRILE EI SOCIALE - CAZUL COMBINATULUI SIDERURGIC DIN GALAŢI", în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul SOCIOLOGIE.

       Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

 

Prof. univ. dr. Conţiu Tiberiu Şoitu,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Conducător ştiinţific:

 

Prof. univ. dr. Mihai Dinu Gheorghiu,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Referenţi:

 

Prof. univ. dr. Zoltan Rostas, Universitatea  din Bucureşti

Conf. univ. dr. Marius Lazăr, Universitatea "Babeş Bolyai" Cluj Napoca

Prof. univ. dr. Adrian Netedu,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

        Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

        Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social - Politice

        Rezumatul tezei.

 

SOLICITARE DOSARE DOCTORANZI

Go to top