La data de 22.09.2022, ora 12:00, în AMFITEATRUL II-8 dna. JÎJÎIE D. IOANA CĂS. MOROŞANU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul IDEEA DE PATHOS ÎN ARTA ORATORICĂ, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII.

       Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

 

 

 

 

Conf. univ. dr. Alexandru Grădinaru,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Conducător ştiinţific:

 

 

 

Prof. univ. dr. Constantin Sălăvăstru,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Referenţi:

 

 

 

 

 

Prof. univ. dr. Camelia Beciu, Universitatea  din Bucureşti

Prof. univ. dr. Felicia Dumas,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Prof. univ. dr. Ovidiu Lazăr, Universitatea de Arte "George Enescu" Iaşi

        Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

        Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social - Politice.
Rezumatul tezei

SOLICITARE DOSARE DOCTORANZI

Go to top