La data de 23.09.2022, ora 10:00, în SALA DE CONSILIU A FACULTĂŢII DE FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE dna. KRUGER J. MARCELE va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul TETY (TEACHERSTEACHING YOGA) METHOD: AN ORIGINAL TRAINING AND PRACTICAL YOGA PROGRAM FOR TEACHERS, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul SOCIOLOGIE.

       Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

 

 

 

 

Prof. univ. dr. Tiberiu Conţiu ŞOITU,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

 

 

 

 

 

 

Conducător ştiinţific:

 

 

 

Prof. univ. dr. Daniela COJOCARU,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Referenţi:

 

 

 

 

 

Prof. univ. dr. Dan CHIRIBUCĂ, Universitatea "Babeş Bolyai" Cluj Napoca

C.S. I  Sorin CACE, Universitatea  din Bucureşti

Prof. univ. dr. Adrian NETEDU,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

        Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

        Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social - Politice.
Rezumatul tezei

SOLICITARE DOSARE DOCTORANZI

Go to top