La data de 30.11.2018, ora 10:00, în SALA DE CONSILIU A FACULTĂŢII DE FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE dna. MAOR  I. SHIFRA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul ISRAELI NURSING STUDENTS'  ATTITUDES TO COMMUNICATION SKILLS AS PART OF THE NURSE'S ROLE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul SOCIOLOGIE.

       Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

 

 

 

 

Prof.univ.dr. Conţiu Şoitu,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Conducător ştiinţific:

 

 

 

Prof.univ.dr. Ştefan Marian Cojocaru,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Referenţi:

 

 

 

 

 

Prof.univ.dr. Dan Chiribucă, Universitatea "Babeş Bolyai" Cluj Napoca

Conf.univ.dr. Cristina Gavrilovici, Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr.T. Popa" Iaşi

Conf.univ.dr. Romeo Asiminei,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

        Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

Rezumatul tezei

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social - Politice

.

SOLICITARE DOSARE DOCTORANZI

Go to top