La data de 10.09.2020, ora 10:00,în ONLINE, Conexiunea la şedinţa de susţinere publică se realizează la adresa: https://meet.google.com/ dl. MEIRAZ D. DAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul "THE ROLE OF PLAYBACK THEATER AS A TACTIC INSTRUMENT, IN ORDER TO RAISE SOCIAL CAPITAL AND COHESIVENESS IN A GEOGRAPHICAL COMMUNITY, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOSOFIE.

       Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Prof. univ. dr. Petru Bejan,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Conducător ştiinţific:

Prof. univ. dr. Ioan Alexandru Tofan,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Referenţi:

Prof. univ. dr. Laurenţiu Staicu, Universitatea  din Bucureşti

Conf. univ. dr. Cristian Iftode, Universitatea  din Bucureşti

Prof. univ. dr. Dan Mihai Chiţoiu,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

        Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

        Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social - Politice.

Rezumatul tezei

 

SOLICITARE DOSARE DOCTORANZI

Go to top