La data de 15.06.2022, ora 10:00, în Sala de Consiliu a Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice dna. MICU M. IRINA-ELENA CĂS. STAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul EVALUAREA IMPACTULUI NOILOR PROVOCĂRI ALE CRIMINALITĂŢII INFORMATICE ASUPRA COMPORTAMENTULUI INFRACŢIONAL AL MINORILOR, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul SOCIOLOGIE.

       Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

     
 

Conf. univ. dr. Ioan Alexandru GRĂDINARU,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Conducător ştiinţific:

   
 

Prof. univ. dr. Doina BALAHUR,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Referenţi:

       
 

Prof. univ. dr. Ioan DURNESCU, Universitatea  din Bucureşti

Conf. univ. dr. Gheorghiţa NISTOR, Universitatea  din Bucureşti

Prof. univ. dr. Conţiu-Tiberiu-Cristi ŞOITU,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

        Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social - Politice.
Rezumatul tezei

SOLICITARE DOSARE DOCTORANZI

Go to top