La data de 08.12.2022, ora 10:00, în SALA DE CONSILIU A FACULTĂŢII DE FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE dl. MOCREI - REBREAN L. LUCIAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul VALORI OCUPAŢIONALE ŞI DECIZII EDUCAŢIONALE ÎN PROFESIILE ASISTENŢIALE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul SOCIOLOGIE.

       Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

 

 

 

 

 

 

Preşedinte:

 

 

 

 

Prof. univ. dr. Conţiu ŞOITU,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Conducător ştiinţific:

 

 

 

Prof. univ. dr. Nicu GAVRILUŢĂ,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Referenţi:

 

 

 

 

 

Prof. univ. dr. Dumitru OTOVESCU, Universitatea din Craiova

C.S. I dr. habil. Simona STĂNESCU, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, Academia Română

Prof. univ. dr. Dumitru STAN,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

        Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

        Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social - Politice.

Rezumatul tezei

SOLICITARE DOSARE DOCTORANZI

Go to top