La data de 18.09.2020, ora 12:00, în ONLINE, Conexiunea la şedinţa de susţinere publică se realizează la adresa: https://meet.google.com/ dna. MUNTEANU N. MARIA-PETRONELA CĂS. TUDOSE va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul STRATEGII DE REALIZARE A GRIJII ÎN CADRUL FAMILIEI TRANSNAŢIONALE", în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul SOCIOLOGIE.

       Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Prof.univ.dr. Conţiu Tiberiu Şoitu,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Conducător ştiinţific:

Prof.univ.dr. Nicu Gavriluţă,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Referenţi:

Prof.univ.dr. Doru Buzducea, Universitatea  din Bucureşti

Prof.univ.dr. Dumitru Batâr, Universitatea  din Bucureşti

Prof.univ.dr. Dumitru Stan,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

        Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

       Rezumatul tezei

 

SOLICITARE DOSARE DOCTORANZI

Go to top