La data de 19.07.2019, ora 12:00, în SALA DE CONSILIU A FACULTĂŢII DE FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE dna. NISTOR  G.  PETRONELA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul FILANTROPIE ŞI SERVICII SOCIALE PROFESIONALIZATE ÎN BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul SOCIOLOGIE.

       Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

 

 

 

 

Prof.univ.dr. Conţiu Tiberiu Şoitu,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Conducător ştiinţific:

 

 

 

Prof.univ.dr. Cristina Gavriluţă,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Referenţi:

 

 

 

 

 

Prof.univ.dr. Liviu Chelcea, Universitatea  din Bucureşti

Prof.univ.dr. Bogdan Nadolu, Universitatea de Vest din Timişoara

Prof.univ.dr. Ştefan Cojocaru,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

        Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

       Rezumatul tezei

        Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social - Politice.

SOLICITARE DOSARE DOCTORANZI

Go to top