La data de 29.09.2022, ora 12:00, în SALA DE CONSILIU A FACULTĂŢII DE FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE dl. PÂRJU T. DENNIS-THEODOR va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul FORME ACTUALE DE MANIFESTARE A DEVIANŢEI ŞCOLARE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul SOCIOLOGIE.

       Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

 

 

 

 

Prof. univ. dr. Conţiu Tiberiu ŞOITU,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Conducător ştiinţific:

 

 

 

Prof. univ. dr. Dumitru STAN,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Referenţi:

 

 

 

 

 

Prof. univ. dr. Horaţiu RUSU, Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu

Prof. univ. dr. Dan CHIRIBUCĂ, Universitatea "Babeş Bolyai" Cluj Napoca

Prof. univ. dr. Nicu GAVRILUŢĂ,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

        Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

        Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social - Politice.
Rezumatul tezei

SOLICITARE DOSARE DOCTORANZI

Go to top