La data de 30.09.2021, ora 12:00, în online, https://uaic.webex.com/uaic-fr/j.php?MTID=mef7eeff18b4bb24bcd4c312f93177b5e  dna. POENARU G. ALEXANDRA-GEORGIANA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul DISCRIMINARE ŞI INECHITĂŢI SOCIALE PE PIAŢA MUNCII. CAZUL MIGRANŢILOR ROMÂNI DIN ITALIA, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul SOCIOLOGIE.

      
Conexiunea la şedinţa de susţinere publică se realizează la adresa:

https://uaic.webex.com/uaic-fr/j.php?MTID=mef7eeff18b4bb24bcd4c312f93177b5e 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

 

 

 

 

Prof. univ. dr. Conţiu Tiberiu ŞOITU,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Conducător ştiinţific:

 

 

 

Prof. univ. dr. Mihai Dinu GHEORGHIU,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Referenţi:

 

 

 

 

 

Prof. univ. dr. Zoltan ROSTASZ, Universitatea  din Bucureşti

Prof. univ. dr. Sandu DUMITRU, Universitatea  din Bucureşti

Prof. univ. dr. Adrian NETEDU,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

        Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social - Politice.

Rezumatul Tezei

 

SOLICITARE DOSARE DOCTORANZI

Go to top