La data de 30.06.2022, ora 14:00, în Sala de Consiliu a Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice dna. POPOV E. LUMINIŢA CĂS. COSTACHE va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul REPREZENTĂRI ALE PARENTALITĂŢII ŞI SPAŢIUL ŞCOLAR, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul SOCIOLOGIE.

       Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

     
 

Prof.univ.dr. Conţiu Şoitu,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Conducător ştiinţific:

   
 

Prof.univ.dr. Ştefan Cojocaru,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Referenţi:

       
 

Prof.univ.dr. Dan Chiribucă,  Universitatea "Babeş Bolyai" Cluj Napoca

CS I Sorin Cace

Prof.univ.dr. Dumitru Stan,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

        Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social - Politice.
Rezumatul tezei

SOLICITARE DOSARE DOCTORANZI

Go to top