>       La data de 28.09.2020, ora 12:00, în ONLINE,  Conexiunea la şedinţa de susţinere publică se realizează la adresa: https://meet.google.com/ dna. PREUTESCU G. RAISA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul INTERVENŢIA UMANITARĂ ÎN SECOLUL XXI. PROBLEME ŞI ALTERNATIVE", în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ŞTIINŢE POLITICE.

       Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Prof. univ. dr. Conţiu Tiberiu Şoitu,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Conducător ştiinţific:

Prof. univ. dr. Gheorghe Poede,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Referenţi:

Prof. univ. dr. Andrei Ţăranu, Şcoala Naţională de Ştiinţe Politice şi Administrative Bucureşti

Prof. univ. dr. Adrian Ivan, Universitatea "Babeş Bolyai" Cluj Napoca

Conf. univ. dr. Bogdan Ştefanachi,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

        Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

        Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social - Politice.

Rezumatul tezei

 

SOLICITARE DOSARE DOCTORANZI

Go to top