La data de 14.11.2019, ora 12:00, în AMFITEATRUL II-8 dna. PRODAN M. MIHAELA-IOLANDA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul ELEMENTE DISCURSIVE ALE CONSTRUCŢIEI IDENTITĂŢII NAŢIONALE. STUDIU DE CAZ: REPUBLICA COREEA, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ŞTIINŢE ALE COMUNICARII.

       Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

 

 

 

 

Prof.univ.dr.Conţiu Tiberiu Şoitu,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Conducător ştiinţific:

 

 

 

Prof.univ.dr.Constantin Sălăvăstru,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Referenţi:

 

 

 

 

 

Prof.univ.dr. Ariadna Ştefănescu, Universitatea  din Bucureşti

Prof.univ.dr.Luminiţa Bălan, Universitatea  din Bucureşti

Conf.univ.dr. Alexandru Ioan Grădinaru,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

        Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

       Rezumatul tezei

        Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social - Politice.

 

SOLICITARE DOSARE DOCTORANZI

Go to top