La data de 27.06.2019, ora 12:00, în SALA DE CONSILIU A FACULTĂŢII DE FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE dl. ROMANICĂ C. BOGDAN PAUL va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul MANAGEMENTUL CAPITALULUI SOCIAL INDIVIDUAL CA METODĂ DE INTEGRARE PE PIAŢA MUNCII, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul SOCIOLOGIE.

 

 

       Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

 

 

Preşedinte:

 

 

 

Prof.univ.dr. Conţiu Soitu,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

 

 

Conducător ştiinţific:

 

 

 

Prof.univ.dr. Mihai Dinu Gheorghiu,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

 

 

Referenţi:

 

 

 

Prof.univ.dr. Liviu Chelcea, Universitatea  din Bucureşti

Prof.univ.dr. Gabriel Jderu, Universitatea  din Bucureşti

Prof.univ.dr.Adrian Netedu,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

 

 

        Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

       Rezumatul tezei

 

 

        Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social - Politice.

 

SOLICITARE DOSARE DOCTORANZI

Go to top