La data de 14.05.2022, ora 10:00, în SALA FERDINAND - RECTORAT dl.ROTARIU D.I. IRINEL va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul JUSTIŢIA  COLECTIVĂ. IMAGINI, REPREZENTĂRI ŞI PRACTICI ÎN ROMÂNIA POSTCOMUNISTĂ, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul SOCIOLOGIE.

       Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

 

 

 

Prof.univ.dr. Conţiu Şoitu,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Conducător ştiinţific:

 

 

Prof.univ.dr. Cristina Gavriluţă,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Referenţi:

 

 

 

 

Prof.univ.dr. Tudorel Toader,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Prof.univ.dr. Vasile Dâncu, Universitatea  din Bucureşti

Prof.univ.dr. Petronel Dobrică, Universitatea  din Bucureşti

        Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social - Politice.
Rezumatul tezei

SOLICITARE DOSARE DOCTORANZI

Go to top