La data de 20.09.2019, ora 13:00, în SALA DE CONSILIU A FACULTĂŢII DE FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE dna. RUSU D. DELIA ELENA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul DEZVOLTARE PERSONALĂ ÎN CADRUL STAGIILOR INTERNAŢIONALE DE VOLUNTARIAT, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul SOCIOLOGIE.

       Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

 

 

Prof.univ.dr. Conţiu Şoitu,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Conducător ştiinţific:

 

Prof.univ.dr. Ştefan Marian Cojocaru,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Referenţi:

 

 

 

Prof.univ.dr. Dan Chiribucă, Universitatea "Babeş Bolyai" Cluj Napoca

CS I dr.Sorin Cace, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii

Conf.univ.dr. Romeo Asiminei,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

        Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

       Rezumatul tezei

        Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social - Politice.

SOLICITARE DOSARE DOCTORANZI

Go to top