La data de 17.09.2020, ora 12:00, în ONLINE, Conexiunea la şedinţa de susţinere publică se realizează la adresa: https://meet.google.com/ dna. SAVIN N. IRINA CECILIA CĂS. IGNAT va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul "INFLUENŢA EDUCAŢIEI RELIGIOASE ASUPRA BENEFICIARILOR SISTEMULUI DE PROTECŢIE SPECIALĂ DIN CADRUL DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI DIN JUDEŢUL IAŞI", în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul SOCIOLOGIE.

       Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Prof. univ. dr. Conţiu Tiberiu Şoitu,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Conducător ştiinţific:

Prof. univ. dr. Nicu Gavriluţă,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Referenţi:

Conf. univ. dr. Darie Cristea, Universitatea  din Bucureşti

Prof. univ. dr. Cosima Rughiniş, Universitatea  din Bucureşti

Prof. univ. dr. Adrian Netedu,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

        Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

        Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social - Politice.

Rezumatul tezei

 

SOLICITARE DOSARE DOCTORANZI

Go to top