La data de 17.09.2018, ora 12:00, în SALA DE CONSILIU A FACULTĂŢII DE FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE dna. SCUTARU M. MAGDA SIMONA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul GUVERNARE EUROPEANĂ, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ŞTIINŢE POLITICE.

       Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

 

 

 

 

Prof.univ.dr. Conţiu Tiberiu Şoitu,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Conducător ştiinţific:

 

 

 

Prof.univ.d. Gheorghe Poede,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Referenţi:

 

 

 

 

 

Prof.univ.dr. Nicolae Păun, Universitatea "Babeş Bolyai" Cluj Napoca

Prof.univ.dr. George Angliţoiu, Şcoala Naţională de Ştiinţe Politice şi Administrative Bucureşti

Conf.univ.dr. Bogdan Ştefanachi,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

        Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

Rezumatul tezei        

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social - Politice.

SOLICITARE DOSARE DOCTORANZI

Go to top