La data de 19.09.2022, ora 10:00, în SALA DE CONSILIU A FACULTĂŢII DE FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE dna. SESERMAN C.V. CORINA MARICA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul HOW DOES GENDER IDENTITY INFLUENCE DIGITAL CONTENT PRODUCTION?, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul SOCIOLOGIE.

       Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

 

 

 

 

Prof. univ. dr. Tiberiu Conţiu ŞOITU,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Conducător ştiinţific:

 

 

 

Prof. univ. dr. Daniela COJOCARU,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Referenţi:

 

 

 

 

 

Prof. univ. dr. Lavinia Elisabeta POPP, Universitatea "Babeş Bolyai" Cluj Napoca

Prof. univ. dr. Doru BUZDUCEA, Universitatea  din Bucureşti

Prof. univ. dr. Anca Laura ASANDULUI,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

        Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

        Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social - Politice.
Rezumatul tezei

SOLICITARE DOSARE DOCTORANZI

Go to top