La data de 29.09.2018, ora 12:00, în AMFITEATRU D1 dl. SFETCU D. LUCIAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul DEZVOLTAREA ORGANIZAŢIONALĂ ÎN CADRUL ORGANIZAŢIILOR NON-PROFIT, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul SOCIOLOGIE.

       Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

 

Prof.univ.dr. Conţiu Şoitu,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Conducător ştiinţific:

 

Prof.univ.dr. Ştefan Marian Cojocaru,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Referenţi:

 

 

Prof.univ.dr. Marian Preda, Universitatea  din Bucureşti

Prof.univ.dr. Dan Chiribucă, Universitatea "Babeş Bolyai" Cluj Napoca

Prof.univ.dr. Cristina Gavriluţă,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

        Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

Rezumatul tezei         

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social - Politice.

SOLICITARE DOSARE DOCTORANZI

Go to top