La data de 30.11.2018, ora 12:00, în SALA DE CONSILIU A FACULTĂŢII DE FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE dna. SHARABANI E. RACHEL va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul FRAGMENT ATTENDERS IN PRIMONY HEALTH CARE WITHIN MEDICAL SERVICES IN ISRAEL, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul SOCIOLOGIE.

       Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

 

 

 

 

Prof. univ. dr. Conţiu Şoitu,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Conducător ştiinţific:

 

 

 

Prof. univ. dr. Ştefan Marian Cojocaru,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Referenţi:

 

 

 

 

 

Prof. univ. dr. Dan Chiribucă, Universitatea "Babeş Bolyai" Cluj Napoca

Conf. univ. dr. Liviu Oprea, Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr.T. Popa" Iaşi

Conf. univ. dr. Romeo Asiminei,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

        Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

       Rezumatul tezei

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social - Politice.

SOLICITARE DOSARE DOCTORANZI

Go to top