La data de 09.12.2022, ora 11:00, în SALA DE CONSILIU A FACULTĂŢII DE FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE dna. SHARABI M. ADI CĂS. SHARABI-NOV va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul EXAMINATION OF THE FACTORS RELEVANT TO THE PREVALENCE OF GBS (GROUP B STREPTOCOCCUS) BACTERIA AMONG JEWISH PARTURIENTS IN NORTHERN ISRAEL - A COMPARISON BETWEEN ORTHODOX AND SECULAR WOMEN, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul SOCIOLOGIE.

       Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

 

 

 

 

Prof. univ. dr. Conţiu ŞOITU,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Conducător ştiinţific:

 

 

 

Prof. univ. dr. Ştefan COJOCARU,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Referenţi:

 

 

 

 

 

Prof. univ. dr. Dan CHIRIBUCĂ, Universitatea "Babeş Bolyai" Cluj Napoca

C. S. I Sorin CACE, Institutul De Cercetare a Calităţii Vieţii, Academia Română

Conf. univ. dr. Romeo ASIMINEI,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

 

 

 

 

 

 

        Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

        Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social - Politice.

Rezumatul Tezei

 

SOLICITARE DOSARE DOCTORANZI

Go to top