La data de 10.09.2020, ora 12:00, în ONLINE, Conexiunea la şedinţa de susţinere publică se realizează la adresa: https://meet.google.com/ dna. SHEFFI-BORKOW M. DORIT va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul "NARRATIVE AND ROLE PERCEPTION OF PEDAGOGICAL SUPERVISORS IN THE HILA PROGRAM FOR YOUTH AT RISK: A PHILOSOPHICAL APPROACH", în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOSOFIE.

       Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Prof. univ. dr. Petru Bejan,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Conducător ştiinţific:

Prof. univ. dr. Ioan Alexandru Tofan,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Referenţi:

Prof. univ. dr. Laurenţiu Staicu, Universitatea  din Bucureşti

Conf. univ. dr. Cristian Iftode, Universitatea  din Bucureşti

Prof. univ. dr. Dan Mihai Chiţoiu,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

        Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

        Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social - Politice.

Rezumatul tezei

 

SOLICITARE DOSARE DOCTORANZI

Go to top