La data de 27.09.2019, ora 12:00, în AMFITEATRUL II-8 dl.SÎRGHEA  F. CORNELIU ROBERT va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul LIMBAJUL SIMBOLIC, ÎNTRE SACRU ŞI PROFAN. INTERPRETĂRI SEMIOTICE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOSOFIE.

       Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

 

Prof.univ.dr. Conţiu Şoitu,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Conducător ştiinţific:

 

Prof.univ.dr. Traian Dinorel Stănciulescu,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Pr.Prof.univ.dr. Gheorghe Popa,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Referenţi:

 

 

Prof.univ.dr. Aurel Codoban, Universitatea "Babeş Bolyai" Cluj Napoca

Prof.univ.dr. Mircea Dumitru, Universitatea  din Bucureşti

Prof.univ.dr. Nicu Gavriluţă,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

        Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

       Rezumatul tezei

        Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social - Politice.

SOLICITARE DOSARE DOCTORANZI

Go to top