La data de 20.09.2021, ora 13:00, în online, http://meet.google.com/csm-grpi-tuu dl. SPASCHI E. COSMIN-FLORENTIN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul GENEZA COGNITIVISTĂ A MITURILOR LA IOAN PETRU CULIANU. ANALIZA FILOSOFICĂ POSTMODERNĂ A RELIGIEI FĂRĂ ADEVĂR, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOSOFIE.

       Conexiunea la şedinţa de susţinere publică se realizează la adresa:
http://meet.google.com/csm-grpi-tuu

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

 

 

 

 

Conf.univ.dr. Ioan Alexandru Grădinaru,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Conducător ştiinţific:

 

 

 

Prof.univ.dr. Ioan Alexandru Tofan,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Referenţi:

 

 

 

 

 

Prof.univ.dr. Aurel Codoban, Universitatea "Babeş Bolyai" Cluj Napoca

Prof.univ.dr. Sandu Frunză, Universitatea "Babeş Bolyai" Cluj Napoca

Prof.univ.dr. George Bondor,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

        Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social - Politice.

Rezumatul tezei

SOLICITARE DOSARE DOCTORANZI

Go to top