La data de 07.09.2018, ora 12:00, în SALA DE CONSILIU A FACULTĂŢII DE FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE dl. STAN M. CLAUDIU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul REPREZENTĂRILE CRIMINALITĂŢII ORGANIZATE LA NIVELUL COMUNITĂŢILOR RURALE IEŞENE. STUDIU DE CAZ: LOCALITĂŢILE GRAJDURI ŞI LUNCA CETĂŢUII DIN JUDEŢUL IAŞI, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul SOCIOLOGIE.

       Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

 

 

 

 

Prof.univ.dr.Conţiu Şoitu,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Conducător ştiinţific:

 

 

 

Prof.univ.dr.Nicu Gavriluţă,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Referenţi:

 

 

 

 

 

Prof.univ.dr. Dumitru Stan,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Prof.univ.dr. Horaţiu Rusu, Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu

Prof.univ.dr. Doru Buzducea, Universitatea  din Bucureşti

Rezumatul tezei        

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

        Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social - Politice.

SOLICITARE DOSARE DOCTORANZI

Go to top