La data de 22.09.2020, ora 10:00, în ONLINE, Conexiunea la şedinţa de susţinere publică se realizează la adresa: https://meet.google.com/ dna. TALPAN T. CRISTINA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul "REPREZENTAREA FILOSOFULUI ÎN PICTURA EPOCII MODERNE. CONSIDERAŢII SEMIOTICE", în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOSOFIE.

       Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Prof.univ.dr. Conţiu Tiberiu Şoitu,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Conducător ştiinţific:

Prof.univ.dr. Traian Dinorel Stănciulescu,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Referenţi:

Prof.univ.dr. Aurel Codoban, Universitatea "Babeş Bolyai" Cluj Napoca

Prof.univ.dr. Florea Lucaci, Universitatea de Vest din Timişoara

Prof.univ.dr. Petru Bejan,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

        Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

        Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social - Politice

Rezumatul tezei.

 

SOLICITARE DOSARE DOCTORANZI

Go to top