La data de 24.09.2021, ora 10:00, în online, meet.google.com/gkj-cbdt-baz dna. TATARCAN I. EMILIANA-OANA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul TEORII ŞI PRACTICI ALE DEZVOLTĂRII INTERNAŢIONALE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ŞTIINŢE POLITICE.

       Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Prof. univ. dr. Conţiu Şoitu, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Conducător ştiinţific:

Prof. univ. dr. Gheorghe Poede, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Referenţi:

Prof. univ. dr. Gheorghe Iordan Bărbulescu,

Prof. univ. dr. Nicolae Păun, Universitatea "Babeş Bolyai" Cluj Napoca

Conf. univ. dr. Bogdan Ştefanachi, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

        Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

 

        Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social - Politice.

Rezumatul tezei

SOLICITARE DOSARE DOCTORANZI

Go to top