La data de 27.09.2018, ora 12:00, în AMFITEATRUL II-8 dl. TODIRIŢĂ C. CONSTANTIN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul EVALUAREA IMPACTULUI RELAŢIEI DE CUPLU ASUPRA RENUNŢĂRII LA VIAŢA INFRACŢIONALĂ DIN PERSPECTIVA CONSILIERILOR DE PROBAŢIUNE DIN ROMÂNIA, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul SOCIOLOGIE.

       Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

 

Conf.univ.dr. Bogdan Ştefanachi,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Conducător ştiinţific:

 

Prof.univ.dr. Doina Balahur,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Referenţi:

 

 

Prof.univ.dr. Mihaela TomiIţă, Universitatea de Vest din Timişoara

Prof.univ.dr. Ioan Durmescu, Universitatea  din Bucureşti

Prof.univ.dr. Conţiu Şoitu,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

        Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

 Rezumatul tezei       

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social - Politice.

 

 

 

SOLICITARE DOSARE DOCTORANZI

Go to top