La data de 26.11.2018, ora 12:00, în SALA DE CONSILIU A FACULTĂŢII DE FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL - POLITICE dna. TOUITOUT S. MEIRA CĂS. SOMMER va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul SECOND CAREER FOR ADULT  STUDENTS AN ACADEMIC RECONVERSION PROGRAM, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul SOCIOLOGIE.

       Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

 

Prof. univ. dr. Şoitu Conţiu,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Conducător ştiinţific:

 

Prof. univ. dr. Mihai Dinu Gheorghiu,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Referenţi:

 

 

Prof. univ. dr. Daniela Cojocaru,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Conf. univ.dr. Liviu Oprea, Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr.T. Popa" Iaşi

Prof. univ. dr. Maria Roth, Universitatea "Babeş Bolyai" Cluj Napoca

        Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

       Rezumatul tezei

        Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social - Politice.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social - Politice.

SOLICITARE DOSARE DOCTORANZI

Go to top