La data de 21.09.2018, ora 11:00, în SALA DE CONSILIU A FACULTĂŢII DE FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE dna. ZAIŢEV  S. EUGENIA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul IMAGINAŢIA CREATOARE ŞI JOCUL IDEILOR ESTETICE LA IMMANUEL KANT, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOSOFIE.

       Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Prof.univ.dr.Anton Adămuţ,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Conducător ştiinţific:

Prof.univ.dr. Nicolae Râmbu,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Referenţi:

Prof.univ.dr. Mircea Dumitru, Universitatea  din Bucureşti

Conf.univ.dr. Claudiu Marius Mesaroş, Universitatea de Vest din Timişoara

Prof.univ.dr. Marius Dumitrescu,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

        Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

 

Rezumatul tezei        

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social - Politice.

 

SOLICITARE DOSARE DOCTORANZI

Go to top