La data de 24.06.2022, ora 12:00, în Sala de Consiliu a Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice dna. ȘUNDA I. IRINA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul DEPRESIA ŞI IDEAŢIA SUICIDARĂ LA STUDENŢI, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul SOCIOLOGIE.

       Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

     
 

Prof.univ.dr. Conţiu-Tiberiu Şoitu,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Conducător ştiinţific:

   
 

Prof.univ.dr. Nicu GAVRILUŢĂ,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Referenţi:

       
 

Prof.univ.dr. Cătălin ZAMFIR,  Academia Română Bucureşti

Prof.univ.dr. Horaţiu RUSU,  Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu

Prof.univ.dr. Dumitru Stan,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

        Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social - Politice.
Rezumatul tezei

SOLICITARE DOSARE DOCTORANZI

Go to top