Masterate în domeniul sociologie

Sociologia organizațiilor și a resurselor umane

Programul de master profesional SOCIOLOGIA ORGANIZAȚIILOR ȘI A RESURSELOR UMANE își propune formarea cunoștințelor, abilităților și competențelor profesionale necesare specialiștilor în domeniul resurselor umane și de personal în așa fel încât aceștia să poată furniza servicii specializate legate de politicile de personal cum ar fi recrutarea sau dezvoltarea personalului, analize ocupaționale și orientare profesională, metode și strategii de evaluare și dezvoltare organizațională, atât în cadrul instituțiilor și companiilor publice, cât în cadrul companiilor private naționale și multinaționale.

Securitate Comunitară şi Controlul Violenţei

Programul de masterat Securitate Comunitară şi Controlul Violenţei a fost acreditat conform „Metodologiei de evaluare externă, standardele, standardele de referinţă şi lista indicatorilor de performanţă a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior - ARACIS” în conformitate cu prevederile OUG 75/2005, aprobată prin Legea 87/2006 (Avizul de acreditare numărul 241 din 17.01.2008). Hotărârea ARACIS din 31.10.2013 menţine acreditarea celor cinci programe de masterat şi calificativul încredere.

Planul de învăţământ al programul de masterat Securitate Comunitară şi Controlul Violenţei este structurat pe 4 semestre a câte 14 săptămâni. Disciplinele au număr variabil de credite, astfel încât studenţii să poată acumula în fiecare semestru 30 de credite.

Masterate în domeniul asistență socială

Familia şi Managementul Resurselor Familiale

Programul de masterat Familia şi Managementul Resurselor Familiale a fost acreditat conform „Metodologiei de evaluare externă, standardele, standardele de referinţă şi lista indicatorilor de performanţă a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior - ARACIS” în conformitate cu prevederile OUG 75/2005, aprobată prin Legea 87/2006 (Avizul de acreditare numărul 241 din 17.01.2008). Hotărârea ARACIS din 31.10.2013 menţine acreditarea celor cinci programe de masterat şi calificativul încredere.

Planul de învăţământ al programul de masterat Familia şi Managementul Resurselor Familiale este structurat pe 4 semestre a câte 14 săptămâni. Disciplinele au număr variabil de credite, astfel încât studenţii să poată acumula în fiecare semestru 30 de credite. Planul de învăţământ conţine discipline de aprofundare (semestrul 1 şi 2) şi discipline de sinteză (semestrul 3 şi 4) cu conţinut corespunzător misiunii asumate.

Probaţiune, Mediere şi Asistenţa Socială a Victimelor Infracţiunilor

Programul de masterat Probaţiune, Mediere şi Asistenţa Socială a Victimelor Infracţiunilor a fost acreditat conform „Metodologiei de evaluare externă, standardele, standardele de referinţă şi lista indicatorilor de performanţă a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior - ARACIS” în conformitate cu prevederile OUG 75/2005, aprobată prin Legea 87/2006 (Avizul de acreditare numărul 241 din 17.01.2008). Hotărârea ARACIS din 31.10.2013 menţine acreditarea celor cinci programe de masterat şi calificativul încredere.

Planul de învăţământ al programul de masterat Probaţiune, Mediere şi Asistenţa Socială a Victimelor Infracţiunilor este structurat pe 4 semestre a câte 14 săptămâni. Disciplinele au număr variabil de credite, astfel încât studenţii să poată acumula în fiecare semestru 30 de credite.

Supervizare şi Planificare Socială

Programul de masterat Supervizare şi Planificare Socială a fost acreditat conform „Metodologiei de evaluare externă, standardele, standardele de referinţă şi lista indicatorilor de performanţă a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior - ARACIS” în conformitate cu prevederile OUG 75/2005, aprobată prin Legea 87/2006 (Avizul de acreditare numărul 241 din 17.01.2008). Hotărârea ARACIS din 31.10.2013 menţine acreditarea celor cinci programe de masterat şi calificativul încredere.

Planul de învăţământ al programul de masterat Supervizare şi Planificare Socială este structurat pe 4 semestre a câte 14 săptămâni. Disciplinele au număr variabil de credite, astfel încât studenţii să poată acumula în fiecare semestru 30 de credite.

Lifelong Well-Being and Healthy Ageing

Go to top