VizualCongres Albina romaneasca nr1

ASOCIAȚIA ROMÂNĂ

DE ISTORIE A PRESEI

UNIVERSITATEA

ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IAȘI

 

Organizează

al XII-lea congres internațional de istorie a presei

cu tema

190

de ani de presă

în spațiul de limbă română
(1829-2019)

12-13 aprilie 2019


Invitaţie de participare (descarcă de AICI formularul de înscriere)


 

Manifestarea urmărește valorificarea fondurilor documentare relative la apariția și la evoluția presei în spațiul lingvistic românesc, la apariția jurnalismului ca ocupație/profesie, la primele programe editoriale din diversele publicații generaliste ori specializate ș.a.m.d. Ariile tematice subsumate congresului privesc și evoluțiile din provinciile istorice care au aparținut statului român.     

ARII TEMATICE:

 1. Primele publicații periodice, studii monografice. Publicații periodice reprezentative, pentru perioada pionieratului. Tipologia presei începuturilor. Diversificarea presei / tipuri de presă - politică, de informare generală, pentru femei, științifice, medicale, religioase, de divertisment ș.a.m.d.
 2. 1821-1859. Țările române și teritoriile locuite de români – circumstanțe economice, sociale, politice și culturale ce încurajează apariția și dezvoltarea presei.
 3. Programele editoriale – manifeste ale spiritului antreprenorial, în jurnalismul autohton. Influențe străine, modele culturale în evoluția presei, în deceniile de până la Unire.
 4. Jurnaliști-pionieri, în țările române. Jurnaliști/scriitori reprezentativi, în presa începuturilor.
 5. Presa emigrației (1848-1852). Presa unionistă. Presa antiunionistă.
 6. Relația presă-Putere, în spațiul românesc. Controlul publicațiilor. Cenzura, libertatea presei.
 7. Presa minorităților naționale în anii începuturilor.
 8. Economia presei – logici comerciale și presiuni cenzoriale în presa începuturilor. Circulația / distribuția presei, a tipăriturilor, până la Războiul de Independență.                 
 9. Haina grafică a presei în anii de până la Războiul de Independență. Începuturile ilustrației de presă, în spațiul românesc.
 10. Începuturile publicității în presa de limbă română.
 11. Iașiul cultural și publicațiile sale memorabile.
 12. 160 de ani de presă militară.
 13. Istoria presei audiovizuale.

 

În deschidere vor conferenția domnii: academician Alexandru Zub, Prof. emerit dr. Laurențiu Șoitu și Prof. dr. Daniel Condurache.

          Propunerile de participare vor fi trimise până la data 28 februarie 2019, prin completarea formularului de înscriere, urmând ca până la data de 15 martie 2019, Consiliul științific al Congresului să comunice decizia, în legătură  cu  acceptarea/respingerea propunerii de participare.
În timp util veți primi mai multe detalii legate de program, de aspectele tehnice și alte amănunte referitoare la posibilitățile avantajoase de cazare. Taxa de participare este de 100 de lei, organizatorii vor asigura materialele promoţionale şi masa participanţilor precum și tipărirea volumului cu contribuțiile. Cheltuielile cu transportul şi cazarea revin fiecărui participant, iar taxa se achită în momentul înscrierii, la primirea mapelor.
Comunicările acceptate și susținute care au legătură cu tema și direcțiile de cercetare indicate vor fi publicate în volumul 190 de ani de presă în spațiul de limbă română, la Editura Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, în coordonarea Conf. univ. dr. Gheorghe-Ilie Fârte.
Comunicările acceptate și susținute, care tratează alte aspecte de istorie a presei vor fi incluse în paginile Revistei Române de Istorie a Presei.

CONSILIUL ȘTIINȚIFIC:

 • Prof. univ. dr. Gheorghe Iacob, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
 • Prof. univ. dr. emerit Laurențiu Șoitu, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
 • Conf. univ. dr. hab. Cătălin Negoiţă, Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați, Preşedintele Asociaţiei Române de Istorie a Presei
 • Prof. univ. dr. Ilie Rad, Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca
 • Prof. univ. dr. Marian Petcu, Universitatea din București
 • Prof. univ. dr. Marius Ioan Grec, Universitatea de Vest "Vasile Goldi" din Arad
 • Prof. univ. dr. Ion Zainea, Universitatea din Oradea
 • Conf. univ. dr. Gheorghe-Ilie Fârte, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
 • Conf. univ. dr. Silvia Grossu, Universitatea de Stat din Moldova
 • Conf. univ. dr. Ioan David, Directorul Bibliotecii Academiei Române, Filiala Timișoara
 • Conf. univ. dr. Aurelia Lăpuşan, Universitatea "Ovidius", Constanța
 • Conf. univ. dr. habil. Gabriela Rusu-Păsărin, Universitatea din Craiova
 • Conf. univ. dr. Răduţ Bîlbîie, Ministerul Educației Naționale
 • Conf. univ. dr. Vasile Ilincan, Universitatea "Ștefan cel Mare", Suceava
 • Dr. Carmen Țâgşorean, Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca

 

COMITETUL DE ORGANIZARE:

 

· Prof. univ. dr. emerit Laurențiu Șoitu, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași

 • Conf. univ. dr. Gheorghe-Ilie Fârte, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
 • Conf. univ. dr. Ioan-Alexandru Grădinaru, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
 • Conf. univ. dr. Ştefania Bejan, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
 • Lucian Teodorovici, Muzeul Național al Literaturii Române din Iași
 • Dr. Ioan Milica, Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu" din Iași
 • Prof. univ. dr. Daniel Șandru, Primăria Municipiului Iași
 • Dr. Elena Chiaburu, Biblioteca FEMA, reprezentant al A.R.I.P.
 • Lect. univ. dr. Bogdan Constantin Neculau, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
 • Asist. univ. dr. Daniel-Rareş Obadă, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

PROGRAM PRELIMINAR:

 • 11 martie 2019 – 14 aprilie 2019

     Pregătirea lucrărilor celui de-al XII-lea congres internațional de istorie a presei: primirea propunerilor de comunicări pentru congres, evaluarea rezumatelor, selectarea propunerilor de comunicări, întocmirea programului manifestării, pregătirea mapelor pentru participanţi, pregătirea spaţiilor de desfăşurare a lucrărilor în paneluri, primirea şi cazarea participanţilor, planificarea activităţilor cultural-educative asociate congresului etc.

 • 11 aprilie 2019

     20:00-22:00: masă festivă pentru participanţii la congres

 • 12 aprilie 2019

     09:00-10:00: înregistrarea participanţilor, înmânarea mapelor, salon de carte, coffee break
10:00-11:00: deschiderea lucrărilor congresului; discursurile de bun venit din partea gazdelor manifestării (Prof. univ. dr. Mihaela Onofrei, ordonator de credite UAIC, Mihai Chirica, primarul municipiului Iaşi, Prof. univ. dr. Conţiu-Tiberiu Şoitu, decanul Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Conf. univ. dr. hab. Cătălin Negoiţă, Asociaţia Română de Istorie a Presei, Conf. univ. dr. Gheorghe-Ilie Fârte, Comitetul de organizare al Congresului), înmânarea de diplome şi premii
11:00-11:30: coffee break, declaraţii de presă
11:30-12:45: discursurile invitaţilor speciali (academician Prof. univ. dr. Alexandru Zub, Prof. univ. dr. Daniel Condurache, Prof. univ. dr. Laurenţiu Şoitu)
12:45-13:30: lansare de cărti, salon de carte
13:30-14:30 masa de prânz (cantina-restaurant UAIC)
14:45-17:45: lucrări în paneluri
17:45-18:00: coffee break
18:00-19:30: lucrări în paneluri, concluzii şi discuţii pe secţiuni
20:00-22:00: masă festivă pentru participanţii la congres

 • 13 aprilie 2019

     09:30-11:00: lansare de carte Enciclopedia Cenzurii
Adunarea generală a Asociaţiei Române de Istorie a Presei;
11:30: depunere de coroane la statuia lui Gheorghe Asachi
12:30-13:45: promenadă culturală; vizită la Palatul Culturii
14:00-15:00: masa de prânz
15:30-16:00: vizită la Mitropolia Moldovei şi Bucovinei; discuţii cu jurnaliştii din presa religioasă, promenada culturală, Muzeul Literaturii

 

RECOMANDĂRI PENTRU CAZARE:

Hotelurile Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași:

Akademos
Strada Păcurari, Strada Anastasie Fătu 1, Iași 700511
Centrul de Schimburi Internaționale "Gaudeamus"
Strada Codrescu nr. 1
0232 201 700

Unirea Hotel & Spa
Adresă: Piața Unirii nr. 5, Iași 700056
Telefon: 0232 205 000
https://www.hotelunirea.ro

Hotel Astoria City Center
Strada Lăpușneanu, Iaşi, 700057
http://www.hotelastoria.ro

SECRETARIATUL CONGRESULUI:

Asist. univ. dr. Daniel-Rareş Obadă, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice
Departamentul de Ştiinţe ale Comunicării şi Relaţii Publice
Blvd. Carol I, nr. 11, 700056 – Iaşi
Telefon: 0040-232-201 281; Mobil: 0040-733-450 394
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 sponsors

SIGLA TELEMOLDOVA PLUS IASI

Go to top