Comisia de evaluare a dosarelor pentru acordarea gradatiilor de merit a verificat punctajele.

Rezultatele se gasesc in raportul de sinteza. Eventualele contestatii se pot depune la Secretariat pe data de 22.01.2018, pana la ora 14.

Go to top