Studenţii din ciclurile de licenţă, master şi doctorat, care solicită obţinerea unui loc de cazare în căminele universităţii pentru anul universitar 2022-2023, se vor înscrie completand formularul online, până la data de 31 iulie 2022: 

Conform art. 36 din Regulamentul de cazare (din cadrul Regulamentului serviciilor pentru studenţi): "studenţii care nu completează tabelul (formularul) de cazare, se consideră, din oficiu, că nu solicită un loc în căminele studenţeşti."

IMPORTANT ! ! !

Informare privind protecția datelor cu caracter personal, prelucrate în cadrul procesului de repartiţie cazare


      Stocarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, completate în prezentul formular, sunt necesare pentru: realizarea obiectului de activitate principal al instituției, respectiv educaţie şi cultură; iniţierea şi derularea de raporturi juridice între dumneavoastă şi instituție; îmbunătăţirea modului de comunicare cu studenții; comunicarea operativă şi eficientă a informaţiilor necesare derulării raporturilor contractuale dintre student şi universitate.

   Acest formular va ajuta, strict, la întocmirea listelor de cazare, respectiv la repartizarea studenților Facultății de Filosofie și Științe Social - Politice în campusurile Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

.

 • Detalii despre spaţiile de cazare ale UAIC: 

http://www.uaic.ro/studenti/cazare/

 • Harta clădirilor UAIC

http://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2013/12/Harta-Campus-UAIC.pdf

 • Regulamentul de cazare poate fi consultat la :

http://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2013/12/15RegulamentulServiciilorpentruStudenti.pdf

Studenţii care solicită cazare în baza unor

 • criterii medicale
 • criterii sociale specifice: student orfan de unul sau ambii părinți/ student aflat in plasament familial (bunici, asistent maternal profesionist, alte persoane)/ student aflat in plasament rezidential (case de copii/centre de plasament) / studente-mame cu copii/ student cu părinţi participanţi la Revoluţie / caz fraţi (soră-soră / frate-frate)
 • studenţii familişti
 • alte cazuri specifice (studenți cu stagii Erasmus, SEE)

vor completa formularul on-line și vor depune dosare specifice pentru fiecare caz în parte online pe adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. până la 31.07.2022

Actele necesare pentru cazurile speciale: AICI

Pentru orice alte detalii/amănunte/probleme despre procedura și etapele de cazare, puteti contacta administratorul financiar Petronela Mihailovici email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / nr. telefon: 0232-201155

 

 

Agenția de Credite și Burse de Studii vă aduce la cunoștință oferta de burse pentru anul universitar 2022/2023:
- până la 36 luni de bursă oferite de M.A.E. italian acordate conform informațiilor de pe site-ul: https://studyinitaly.esteri.it/en/call-for-procedure.
Bursele se pot acorda pentru:
1. Studii de masterat (Laurea Magistrale 20 ciclo) – pentru o perioadă de studii de 6 sau 9 luni;
2. Cursuri de studii superioare în Arta, Muzică și Dans (AFAM) – pentru o perioadă de studii de 6 sau 9 luni;
3. Programe de doctorat – pentru o perioadă de studii de 6 sau 9 luni;
4. Proiecte de cercetare (Progetti in co-tutela) ) – pentru o perioadă de studii de 6 sau 9 luni;
5. Cursuri avansate de limbă și cultură italiană – pentru o perioadă de studii 3 luni.
Informații complete privind programele de burse, condițiile de eligibilitate cerute de partea italiană, documentele solicitate și condițiile financiare oferite de M.A.E. italian găsiți în documentul atașat și pe site-ul https://studyinitaly.esteri.it.

COMUNICAT de PRESĂ

CALL FOR APPLICATIONS

FORMULAR de inscriere concurs

 

Vineri, 20 mai 2022, intervalul orar  12.00 - 14.00, ȋn Amfiteatrul Mihail Kogălniceanu (Corp A) se va organiza un curs gratuit de pregătire și instruire cu privire la oferirea primului ajutor.

Cursul va fi susținut de reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Mihail Sturdza” al Județului Iași.

Studenții interesați se pot înscrie pentru completând FORMULARUL

Cursul de instruire va dura 2 ore și se va organiza cu o grupă de 40 - 50 de cursanți.

El va consta ȋn:

 • cunoașterea modului de acțiune în cazul salvării unei victime și procedura ce trebuie urmată;
 • ȋnsușirea deprinderilor necesare pentru intervenția în mod corect față de o victimă, ȋn vederea acordării primului ajutor medical;
 • identificarea factorilor de risc existenți în momentul intervenției;
 • cunoașterea modului de acțiune ȋn cazul apariției unor situații de urgențe civile.

METODOLOGIE DE SELECTIE pentru proiectul cu titlul „Acces la învățământul universitar on-line pentru toți. E-educație pentru toți!”

LISTA STUDENTILOR ELIGIBILI

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă desfășurarea în bune condiții a procesului educațional în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași pentru 1600 de studenți care îndeplinesc criteriile pentru a beneficia de burse sociale și burse sociale ocazionale, în contextul crizei pandemice create de coronavirusul SARS-CoV-2, pentru perioada de implementare a proiectului.

 

Studenții din grupul țintă sunt invitați să completeze CHESTIONARUL. Perioada de completare a formularului este 05.05.2022 - 08.05.2022.După ce își exprimă intenția de a se alătura proiectului, studenții vor fi invitați să completeze contractul de comodat și anexele prevăzute de metodologie, urmând ca apoi să primească echipamentul IT. Echipamentul va trebui returnat în momentul încetării calității de student.

Proiectul va contribui direct la accesul grupului țintă la activitățile didactice prin asigurarea echipamentelor IT mobile, necesare desfășurării învățământului în mediul on-line și șanse egale în vederea participării la procesul educațional.

Grupul țintă este format din studenții Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași care îndeplinesc criteriile pentru a beneficia de burse de ajutor social și de burse de ajutor social ocazional.

Studenții vor primi, în regim de comodat, echipament mobil IT de tip tabletă cu acces la internet format din:

 1. tabletă Vonino Magnet G50 – 1 bucată;
 2. cartelă SIM – 1bucată;
 3. husă protecție – 1 bucată;
 4. card micro-SD 128GB – 1 bucată;
 5. încărcător tip UE (RO) – 1 bucată;
 6. cablu de date – 1 bucată

Perioada în care studenții vor beneficia de echipamentul IT se încheie în momentul încetării calității de student (la absolvire, întrerupere de studii sau retragere de la studii, daca în anul universitar următor nu mai are calitatea de student cu dosar eligibil pe criterii sociale), iar condiția esențială este cea de a nu fi beneficiat în ultimii 5 ani de echipament similar achiziționat din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, pentru aceleași activități.

afis concurs IUSSMART

Concurs de planuri de afaceri organizat in cadrul proiectului IUS SMART

Go to top