Serviciul de Informații Externe, instituție de stat specializată în domeniul informațiilor externe, selecționează, în vederea încadrării, studenți din ultimul an de licență, masteranzi și doctoranzi cu un potențial de dezvoltare profesională și nivel ridicat de pregătire educațională  și care doresc să-și valorifice cunoștințele de psihologietehnice sau operative.

Mai multe informatii ...

lnstructiuni sanitare pentru studenti, prevenirea contaminarii studentilor Universitatii ,,Alexandru loan Cuza" din lași

cu coronavirusul SARS COV-2, pe perioada activitatilor didactice/de practica studenteasca din perioada 14 iunie-31 august 2021

Pe durata pandemiei cu SARS-CoV-2, in vederea prevenirii și combaterii efectelor bolii in toate locatiile din cadrul Universitatii ,,AI.I.Cuza" din lași, se vor lua și se vor mentine masuri temporare și, dupa caz, graduale, in scopul protejarii drepturilor la viata, la integritate fizica și la ocrotirea sanatatii.
Aplicarea masurilor dispuse de legiuitor se face proportional cu nivelul și amploarea riscului de contaminare caracteristic fiecarui amplasament.
In aceasta perioada, fiecare persoana trebuie sa respecte cu strictete in continuare regulile privind distantarea fizica și igiena. 

 PROGRAMUL ,,EURO 200" 

(ajutor financiar pentru studenti in vederea achizitionarii de calculatoare) 

,,EURO 200" este un program prin care studentii din cadrul institutiilor de 1nvatamant superior acreditate din Romania, cu o varsta de pana la 26 de ani și care provin din familii cu un venit lunar brut de maximum 250 RON pe membru de familie, pot beneficia de un ajutor financiar în vederea stimularii achizitionarii de calculatoare, confonn H .G. nr. 297/03.05.2018. Ajutorul financiar reprezinta echivalentul in lei a 200 de Euro pentru un calculator si se acorda o singura data in cadrul unei familii. 

 

Termen depunere documente online 15 iunie 2021, ora 16.00.

Persoana contact Cristina Lucan

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  1. Calendar,
  2. Procedura,
  3. Precizari,
  4. Model cerere

Inregistrare OPŢIUNI CAZARE pentru anul universitar 2021-2022

 Studenţii din ciclurile de licenţă, master şi doctorat, care solicită obţinerea unui loc de cazare în căminele universităţii pentru anul universitar 2021-2022, se vor înscrie completand formularul online, până la data de 31 iulie 2021: 

Conform art. 36 din Regulamentul de cazare (din cadrul Regulamentului serviciilor pentru studenţi): "studenţii care nu completează tabelul (formularul) de cazare, se consideră, din oficiu, că nu solicită un loc în căminele studenţeşti."

IMPORTANT ! ! !
Informare privind protecția datelor cu caracter personal, prelucrate în cadrul procesului de repartiţie cazare

Stocarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, completate în prezentul formular, sunt necesare pentru: realizarea obiectului de activitate principal al instituției, respectiv educaţie şi cultură; iniţierea şi derularea de raporturi juridice între dumneavoastă şi instituție; îmbunătăţirea modului de comunicare cu studenții; comunicarea operativă şi eficientă a informaţiilor necesare derulării raporturilor contractuale dintre student şi universitate.
Acest formular va ajuta, strict, la întocmirea listelor de cazare, respectiv la repartizarea studenților Facultății de Filosofie și Științe Social - Politice în campusurile Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

  • Detalii despre spaţiile de cazare ale UAIC: 

https://www.uaic.ro/studenti/cazare/

Studenţii care solicită cazare în baza unor

  • criterii medicale
  • criterii sociale specifice: student orfan de unul sau ambii părinți/ student aflat in plasament familial (bunici, asistent maternal profesionist, alte persoane)/ student aflat in plasament rezidential (case de copii/centre de plasament) / studente-mame cu copii/ student cu părinţi participanţi la Revoluţie / caz fraţi (soră-soră / frate-frate)
  • studenţii familişti
  • alte cazuri specifice (studenți cu stagii Erasmus, SEE)

vor completa formularul on-line și vor depune dosare specifice pentru fiecare caz în parte online pe adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. până la 31.07.2021
Actele necesare pentru cazurile speciale:AICI
Pentru orice alte detalii/amănunte/probleme despre procedura și etapele de cazare, puteti contacta administratorul financiar Petronela Mihailovici email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / nr. telefon: 0232-201283

 

British Council România și Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași organizează marți, 6 aprilie, de la ora 12.00, un workshop online practic de prezentare a subiectelor științifice pe înțelesul publicului larg.

Participarea la atelier este gratuită, în baza înscrierii: https://forms.office.com/r/H287eK1FQb

Detalii sunt publicate la adresa: https://360.uaic.ro/blog/2021/04/05/atelier-famelab-public-speaking-in-science/

Go to top