British Council România și Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași organizează marți, 6 aprilie, de la ora 12.00, un workshop online practic de prezentare a subiectelor științifice pe înțelesul publicului larg.

Participarea la atelier este gratuită, în baza înscrierii: https://forms.office.com/r/H287eK1FQb

Detalii sunt publicate la adresa: https://360.uaic.ro/blog/2021/04/05/atelier-famelab-public-speaking-in-science/

Conferința Internațională a Studenților ,,CERC 2021" în format virtual

Mai multe informații
Termenul de transmitere al rezumatelor este data de 15 martie 2021.
Detaliile privind organizarea activității sunt pe site, la adresa web: https://www.mta.ro/international/cerc-ro/

Vă informăm că activităţile didactice din semestrul II, anul universitar 2020-2021 se vor desfăşura în regim online, conform Hotărârii Senatului Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi.

În baza Acordului de Grant nr.  AG 159/ 10.09.2019, încheiat cu Ministerul Educației Naționale (MEN) - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE), Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi  a accesat în  cadrul Schemei de granturi pentru universităţi – Schema de Granturi Necompetitive derulate în cadrul Proiectul privind Învățământul Secundar - ROSE un grant în valoare de 700.360 LEI  pentru implementarea subproiectului  Finalizează facultatea cu succes și cu șanse promițătoare! (FFSSPstudis) și intenționează să utilizeze o parte din fonduri pentru servicii de consultanță pentru implementarea activităților operaționale ale grupului țintă.

Informaţii suplimentare referitoare la serviciile solicitate sunt menţionate în “Termenii de referinţă” anexaţi.

Vor fi selectați 10 Consultanți în conformitate cu metoda Selecția Consultanților Individuali definită în Ghidul de implementare, parte a Manualului de granturi, publicat pentru Schema de granturi - SCHEMA DE GRANTURI PENTRU UNIVERSITĂŢI –  Schema de Granturi Necompetitive din cadrul Proiectului privind Învățământul Secundar – ROSE, pe site-ul www.proiecte.pmu.ro/ROSE/.

Invitație de participare

Comisia de evaluare

REZULTATE SELECTIE

 

FOARTE IMPORTANT !!

  

 • Comisia de acordare a burselor, constituită la nivelul Facultății de Filosofie și Științe Social Politice va lua în calcul pentru evaluare în semestrul al doilea, doar dosarele depuse de către studenții care se încadrează în categoria : cazuri medicale, studenți proveniți din centrele de plasament și studenții orfani de ambii parinți.

Având în vedere:

 • prevederea Art. 44. Din Regulamentul de acordare a burselor: Semestrial, bursele sociale sunt revizuite doar în cazuri de excepţie (ex. completarea numărului de burse acordate în primul semestru … din cauza eliminării de pe liste a studenţilor care nu au îndeplinit criteriul acumulării a minimum 20 credite, dintre cei care au obținut această categorie de burse în semestrul I).
 • TOȚI STUDENȚII CARE AU AVUT BURSĂ SOCIALĂ ÎN SEMESTRUl I ÎȘI PĂSTREAZĂ BURSA ȘI ÎN SEMESTRUL II.
 • faptul ca bursele se acordă în limita fondurilor disponibile și conform prevederilor OMEN NR. 3392/2017 din 27 februarie 2017, Regulamentului de acordare a burselor și hotarârilor Consiliului Facultății
 • În acest sens, trebuie reținut faptul că, in funcție de fondul de burse care va fi primit și tinăndu-se cont de faptul ca toți studenții care au avut bursă socială în primul semestru iși mențin bursa și în semestrul al doilea, eventualele dosare care se vor depune pot rămâne la stadiul de “dosar depus”, dar fără posibilitatea de a fi acordată bursa, daca limitările financiare nu vor permite acest lucru.

 

 • Studenții posesori ai unei burse sociale în baza dosarelor depuse în semestrul I nu mai trebuie să depună dosar în această sesiune.
 • NU se vor PRIMI / ÎNREGISTRA dosare incomplete sau cu documente neconforme.
 • Perioada de depunere a dosarelor: 22.02-05.03.2021
 • Dosarele cu documentele pentru bursele de ajutor social se trimit pe adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 • Informatii suplimentare puteti obtine de la dna administrator financiar, Petronela Mihailovici, la numarul: 0742741627
 • Vă rugăm să citiți cu atenţie documentaţia cu privire la acordarea burselor sociale
Go to top