Conf. univ. dr. Adrian Lupu

consultaţii: Luni 14:00 – 16:00 Departament


email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.; Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

CV academic


Adrian Lucian Lupu este conferenţiar universitar doctor la Departamentul de Sociologie şi Asistenţă Socială, Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Începând cu 2016 este membru în Consiliul Facultăţii şi membru în Consiliul Departamentului de Sociologie şi Asistenţă Socială. A obţinut titlul de doctor în sociologie în 2011 cu teza Migraţiile internaţionale şi funcţia socializatoare a familiei. A fost bursier postdoctoral al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi cu tema Strategii de adaptare şi elemente specifice nonformale ale selfmanagementul condiţiei cronice: o abordare calitativă. În perioada 2013-2016 a fost cercetător postdoctoral în proiectul Romanian Ageing migrants and the Wefare State organizat în parteneriat de Haute école de travail social de la Universitatea din Geneva şi Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Principalele domenii de cercetare sunt sociologia sănătăţii, metodologia cercetării sociale şi sociologia migraţiei. A publicat Migraţia internaţională a persoanelor vârstnice din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est (Editura Pro Universitaria, Bucureşti). Este coautor al lucrărilor Sociologia sănătăţii studenţilor (Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi) şi Paradigme sociologice ale sănătăţii (Editura Pro Universitaria, Bucureşti). Este autor şi coautor al mai multor studii publicate în reviste de specialitate din ţară şi strainătate şi a participat la numeroase proiecte de cercetare cu finanţare naţională şi internaţională.

Discipline predate (titular de curs): Sociologia sănătăţii; Migraţia resurselor umane; Metodologia cercetării sociale; Sociologia şi managementul organizaţiilor; Sociologie economică; Economie socială (nivel licenţă); Copiii şi migraţia internaţională; Prevenţie şi dezvoltare comunitară (nivel master).

 

Adrian Lucian Lupu is PhD Associate professor at the Department of Sociology and Social Work, Faculty of Philosophy and Social Political Sciences, “Alexandru Ioan Cuza” University of Iaşi. Starting 2016 he has been member of the Faculty Council and in the Council of the Department of Sociology and Social Work. He received his PhD in Sociology in 2011 for the thesis International Migrations and the Socializing Function of the Family. He was a postdoctoral fellow at the University of Medicine and Pharmacy “Grigore T. Popa” of Iaşi with the research Adaptation strategies and non-formal elements of the chronic condition self-management. A qualitative approach. Between 2013-2016 he was a postdoctoral researcher in the project Romanian Ageing Migrants and the Welfare State initiated in the partnership between the Superior School of Social Work (Haute école de travail social) of the University of Geneva and “Alexandru Ioan Cuza” University of Iaşi. His main research domains are Health sociology, Social research methodology and International migrations. He is the author of Migraţia internaţională a persoanelor vârstnice din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est (Pro Universitaria publishing house, Bucharest), and coauthor of Sociologia sănătăţii studenţilor (“Alexandru Ioan Cuza” University of Iaşi publishing house) and Paradigme sociologice ale sănătăţii (Pro Universitaria publishing house, Bucharest). He also authored and coauthored several studies published in national and international reviews. He has participated as a research team member in several national and international research projects.

He teaches courses on Health sociology; Methodology of social research; Economic sociology; Social economics; Children and international migration; Prevention and community development; Organizational culture and development.

 

Go to top