Dan STOICA

 

 

PERSONAL DATA

 

Date of Birth: 25.11.1950

Place of Birth: Iassy

Address: 11 Carol Blv., Iassy

Telephone: (40) 232 212 971

Email: dstoica_ro@yahoo.com

 

 

EDUCATION

 

 

1999 – Ph. D., Logic  specialization, „Al. I. Cuza” University, Iassy.

1973 – B.A., French and Romanian specialization, Department of Letters, „Al.I. Cuza” University, Iassy.

 

 

PROFESSIONAL ACTIVITY

 

Position held: Senior lecturer, Section of Journalism, Department of Letters, „Al.I. Cuza” University, Iassy

Affiliations: Member of The Seminar of Discursive Logic, the Theory of Reasoning and Rhetoric, „Al.I. Cuza” University, Iassy

                Member ABIR (since March 1990)

                Member of IFLA Round Table for the Editors of Library Journals (since 1991)

                Member of EASE (European Association of Science Editors) since 1987

Courses taught: Public communication

                                Bibliographical research methods

Competence fields: Sciences of information and communication

Discourse pragmatics and rhetoric

Communication semiotics

 

 

PUBLICATIONS

 

a) Authored books

(2000a) Logic and Language. Iassy: DAN, 170 p, in Romanian.

(2000b) Textbook of Bibliographical Research Techniques. Iassy: „Al.I. Cuza” University Press. 2nd edition, enlarged, 2002. In Romanian.

(2004) Public Communication. Public Relations. Iassy: „Al.I. Cuza” University Press. In Romanian.

 

b) Co-authored books

(forthcoming) together with Constantin Sălăvăstru, A Logical Approach to Argumentation, in English.

 

c) Studies in anthologies

(1995) „Linguistic cartesianism” in Limbaje şi comunicare, Iassy, Institutul European, 1995, pp. 195-200, in Romanian.

(1996) „Une école de la francophonie”, in Journées de la francophonie, 23-25 mars 1995. Actes du colloque, textes réunis par Marina Mureşanu Ionescu et Georges Diener, Iassy, „Al.I. Cuza” University Press, 1996, pp. 109-112, in French.

(1997a) „La plume de Descartes et la feuille de Saussure”, in Journées de la francophonie, II-ème édition, 20-22 mars 1996. Actes du colloque, textes réunis par Marina Mureşanu Ionescu, Iassy, „Al.I. Cuza” University Press, 1997, pp. 182-186, in French.

(1997b) „The pragmatics of a specialized language: the bussiness language” in Limbaje şi comunicare II, Iassy, Institutul European, 1997, pp. 292-299, in Romanian.

(1999) „Libraries in the information world” in Science Editing and Information Management, Proceedings 2nd International AESE/CBE/EASE Joint Meeting, Sept. 14, 1998, Washington, D.C., Edited by Connie J. Manson,  Geoscience Information Society, 1999, p. 57, in English.

(2004) Interacţiunea cu calculatorul. Consideraţii pe marginea unei lecturi, in Ipostaze ale interacţiunii (Maria Carpov, coord.), Bacău, Alma Mater, , pp. 279-286.

(2006) Despre publicitate, in Comunicare şi cultură: aplicaţii interdisciplinare (Adela Rogojinaru, coord.), Bucureşti, Tritonic, , pp. 344-353

(2006) Relaţii publice vs. Relaţii cu publicul sau Pledoarie pentru igiena terminologică în ştiinţe, in SIGNA IN REBUS. Studia Semiologica et Linguistica in Honorem M. Carpov. Supliment al secţiunilor Lingvistică şi Limbi străine (2005) ale Analelor Ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi. Editorii volumului: Mihaela Lupu, Eugen Munteanu, Florin-Teodor Olariu, Iulian Popescu. Iaşi, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, , pp. 315-320.

(2007) NUMAI cine se aseamănă se-adună... Încercare de analiză psihosemiotică a publicităţii (în colaborare), in PR Trend: Teorie şi practică înpublicitate şi  relaţii publice (Delia-Cristina Balaban şi Flaviu Călin Rus, coord.), Bucureşti, Tritonic, ), pp. 215-221.

 

d) Translations

1. Guenever Pachent, Cooperarea locală între diferite reţele de biblioteci, în Biblioteca (1992), p. 63-64.

2. Eugenio Coşeriu, „Modele logice şi nivele de analiză lingvistică: logica limbajului şi logica gramaticii”, translated from French by Dan Stoica, in Limbaje şi comunicare II, Iassy, Institutul European, 1997, pp. 36-65

3. Constantin Sălăvăstru, Identité et altérité: les avatars de la rhétorique contemporaine. La version française a été réalisée par le professeur associé Dan Stoica (Université de Iassy, Roumanie) avec la collaboration de Guylaine Martel (Université de Laval, Québec); Neuchâtel, Université de Neuchâtel, CdRS, 1998; Travaux du Centre de Recherches Sémiologiques, nr. 66.

4. Gilbert Luigi, Arhitectura europeană. Translated from French by Dan Stoica, Iassy, Editura Institutul European, 2000 (Colection ABC).

 

e) Studies and articles

(1991) „Căutări - în franceză, «recherches»” in Biblioteca, vol.II, 1991, nr.1-2-3, pp. 73-75.

(1992a) „Probleme ale accesului la informaţia ştiinţifică şi tehnică prin bibliotecile specializate din România” în Biblioteca, vol.III, 1992, nr.5, pp.13-14.

(1992b) „Biblioteca tip SF” în Biblioteca, vol.III, 1992, nr. 3-4, p. 36.

(1993a) „Din nou despre cartezianismul lingvistic (I)” în Contemporanul, no. 51 /1993

(1993b) „Din nou despre cartezianismul lingvistic (II)” în Contemporanul, no. 52 /1993

(1993c) „Et in Arcadia ego” în Biblioteca, vol.IV, 1993, nr.3-4, pp.60-61.

(1993d) „Bibliotecarul, împărat şi/sau proletar al sfîrşitului de mileniu” în Biblioteca, vol.IV, 1993, nr.7-8, pp.22-23.

(1993e) „De l'accès à l'information scientifique et technique: feu vert ou pas?” în INSPEL (Berlin), 27 (1993) 3, pp. 199-206.

(1995) „Une bibliothèque pas comme les autres” în INSPEL (Berlin), 29(1995)4, pp. 302-306.

(1996a) „Notre Père à nous tous, proportionnellement”, Duisburg, Gerhard-Mercator University, 1996; LAUD paper 382, Series A: General & Theoretical

(1996b) „Our Father to all of us, proportionately”, Duisburg, Gerhard-Mercator University, 1996; LAUD paper 382a, Series A: General & Theoretical

(1996c) „Costurile informatizării într-o bibliotecă centrală universitară” în Biblioteca, vol.VII, 1996, nr.8, pp. 211-213.

(1996d) „Lecturi împărtăşite” în BIBLOS, nr. 4, Iaşi, 1996, pp. 18-21.

(1996e) „Cu poeţii cetăţii, prin cetatea poeţilor” în BIBLOS, nr. 3, Iaşi, 1996, pp. 30-31.

(1997) „Perspective biblio-logice I: logica pragmatică a indexării” în BIBLOS, nr. 5, Iaşi, 1997, pp. 35-38

(1998) „Perspective biblio-logice II: cuvintele-cheie” în BIBLOS, nr. 7, Iaşi, 1998, pp. 21-26

(1999) „Despre dificultăţi terminologice” în Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al.I.Cuza” din Iaşi, Serie nouă, Filosofie, vol. XLIX, pp. 247-256.

(2000a) „Distinctions méthodologiques. Un possible modèle d’analyse du langage” în NOESIS. Travaux du Comité Roumain d’Histoire et de Philosophie des Sciences, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2000, pp. 129-147.

(2000b) „Cît de specializată poate fi o bibliotecă specializată?” în BIBLOS, nr. 9/10, Iaşi, 2000, pp. 35-37.

(2001) Modalités de communication scientifique, în NOESIS. Travaux du Comité Roumain d’Histoire et de Philosophie des Sciences, vol. XXVI, Bucureşti, Editura Academiei Române,, pp. 251-258.

(2002) Strategii discursive în comunicarea publică, in Argumentum. Caietele Seminarului de logică discursivă, teoria argumentării şi retorică, Iaşi, Editura Fundaţiei Academice AXIS, , pp. 5-25

(2003) „Un possible modèle sémiotique global de la communication”, working paper, CIFSIC, Bucarest, juin-juillet 2003, en format électronique: http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/documents/archives0/00/00/05/97/sic_00000597_02/sic_00000597.html.

(2005-2006) Opoziţii conceptuale cu valoare operatorie, in Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza”, din Iaşi, Secţiunea Filozofie, tom LII-LIII , pp. 210-219.

(în curs de publicare)

  1. Constantin Sălăvăstru & Dan Stoica, A Logical Approach to Argumentation, în curs de publicare.
  2. Capcane (în cooperare), acceptat spre publicare în volumul Forme ale manipulării opiniei publice, Cluj-Napoca, Editura Tribuna, 2008 (cf. adeverinţa ataşată).
  3. Industrii de formatare mentală şi schema lui DeFleur (în cooperare), acceptată spre publicare în PR Trend III. Teorie şi practică în publicitate şi relaţii publice

  

 

d) Reviews

1. „Sens et place des connaissances dans la société, 3-e Confrontation sous la direction de lAction locale Belleuve”, Francis Bailly (Ed.), Editions du C.N.R.S., Paris, 1987, in Revista medico-chirurgicală, vol. 92, nr. 4, p. 805

2. “101 Uses of Dbase in Libraries”, Edited by Lynne Hayman, London, Meckler, 1990, in Revista medico-chirurgicală, vol. 94, nr. 3-4, Iaşi, 1990, p. 676

3. „Computers in Libraries International 90. Proceedings of the Fourth Annual Conference on Computers in Libraries held in London in February 1990”, London, Meckler, 1990, in Revista medico-chirurgicală, vol. 94, nr. 3-4, Iaşi, 1990, p. 646

4. Mario Borillo, „Informatique pour les sciences de lhomme. Limites de la formalisation du raisonnement”, Pierre Mardaga Editeur, Bruxelles, 1984, in Revista medico-chirurgicală, vol. 92, nr. 4, pp. 805-806

5. R. A. Day, „How to Write & Publish a Scientific Paper”, 3rd ed., Cambridge, Cambridge University Press, 1989, in Analele Ştiinţifice ale Universităţii “Al.I.Cuza”, Matematică, vol. 35, nr. 2, 1989, reviews section, p. 1

6. W. A. Coppel, “A Chinese-English Mathematics Primer”, Canberra, Australian National University, 1989, in Analele Ştiinţifice ale Universităţii “Al.I.Cuza”, Matematică, vol. 35, nr. 3, 1989, reviews section, p. 1

7. Jean-Pierre van Noppen ; Edith Hols, “Metaphor II: A Classified Bibliography of Publications 1985-1990”, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins Company, 1990, in Revue roumaine de philosophie, vol.39 (1995), nr. 1-2, pp.200-201.

8. “Patrimoine des bibliothèques de France: un guide des régions”, Edition Payot, 1995, ISBN 2-228-88964-4, in BIBLOS, nr. 4, Iaşi, 1996, p. 46.

9. „Reţete pentru relaţiile publice”, în Observatorul cultural, nr. 206 (2004), p. 27.

10. „Tezaurul de sub portocali”, în Observatorul  cultural,  nr.  207 (2004),   p. 26.

11. SIGNA IN REBUS. Studia Semiologica et Linguistica in Honorem M. Carpov. Supliment al secţiunilor Lingvistică şi Limbi străine (2005) ale Analelor Ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi. Editorii volumului: Mihaela Lupu, Eugen Munteanu, Florin-Teodor Olariu, Iulian Popescu. Iaşi, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, compte-rendu, in Enonciation et Syntaxe, Actes du XII-ème Séminaire de Didactique Universitaire, Constanţa 2005, Textes réunis par Florica Hrubaru et Anca Velicu, Constanţa, Echinox, 2006, pp. 354-358.

12. „Défense et illustration”, recenzie a cărţii Limbajul publicistic românesc din perspectiva stilurilor funcţionale, de Stelian Dumistrăcel, in Limba română, Chişinău, anul XVII, nr. 7-9 (2007), pp. 138-140.

 

 

INVITED TALKS

 

1993 and 1995 – Simpozionul „Limbaje şi comunicare”, Universitatea din Suceava

1997 – Simpozionul "Metaforă şi religie", la Universitatea din Duisburg, Germania

2000 – Conferinţa Asociaţiei Editorilor Ştiinţifici  din Europa, Tours, Franţa

2000 – Invitat pentru o serie de conferinţe doctorale pe tema "Limbaj şi comunicare", Universitatea din Saragosa, Spania

2003 – Sesiunea de comunicări ştiinţifice româno-franceză pe tema ştiinţelor informării şi comunicării (CIFSIC), Bucureşti

 

 

 

EDITORIAL POSITIONS

Founder and Editor-in-chief of Biblos

Editor of Argumentum

 

Back