Dan STOICA

 

 

DATE PERSONALE

 

Data naşterii: 25.11.1950

Locul naşterii: Iaşi

Adresa: Bd. Carol I nr. 11, Iaşi

Telefon: (40) 232 212 971

Email: dstoica_ro@yahoo.com

 

 

EDUCAŢIE

 

 

1999 – Doctor în Filosofie, specializarea Logică, Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi

1973 – Licenţiat al Facultăţii de Filologie, secţia Franceză-Română, Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi

 

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

 

Poziţia actuală: Conferenţiar universitar la Facultatea de Litere a Universităţii "Al. I. Cuza" Iaşi, Secţia de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării

Afilieri: Membru al Seminarului de Logică Discursivă, Teoria Argumentării şi Retorică, Universitatea „Al.I. Cuza” Iaşi

                Membru ABIR (din martie 1990)

                Membru în IFLA Round Table for the Editors of Library Journals (din 1991)

                Membru în EASE (European Association of Science Editors) din 1987

Cursuri predate: Comunicare publică

                                Metode de cercetare bibliografică

Domenii de competenţă: Ştiinţele informării şi comunicării

Pragmatica discursului şi retorica

Semiotica comunicării

 

 

PUBLICAŢII

 

a) Volume de autor

(2000a) Logică şi limbaj. Instanţieri în spaţiul cultural francez. Iaşi: DAN, 170 p.

(2000b) Curs de metode bibliografice de cercetare. Iaşi: Editura Universităţii „Al. I. Cuza”. Ediţia a doua, adăugită, 2002.

(2004) Comunicare publică. Relaţii publice. Iaşi: Editura Universităţii „Al. I. Cuza”.

(în curs de publicare) împreună cu Constantin Sălăvăstru, A Logical Approach to Argumentation

 

b) Participări la volume colective

(1995) „Cartezianismul lingvistic” în Limbaje şi comunicare, Iaşi, Institutul European, 1995, pp. 195-200

(1996) „Une école de la francophonie”, în Journées de la francophonie, 23-25 mars 1995. Actes du colloque, textes réunis par Marina Mureşanu Ionescu et Georges Diener, Iaşi, Editura Universităţii “Al.I.Cuza”, 1996, pp. 109-112

(1997a) „La plume de Descartes et la feuille de Saussure”, în Journées de la francophonie, II-ème édition, 20-22 mars 1996. Actes du colloque, textes réunis par Marina Mureşanu Ionescu, Iaşi, Editura Universităţii “Al.I.Cuza”, 1997, pp. 182-186

(1997b) „Pragmatica unui limbaj specializat: limbajul afacerilor” în Limbaje şi comunicare II, Iaşi, Institutul European, 1997, pp. 292-299

(1999) „Libraries in the information world” în Science Editing and Information Management, Proceedings 2nd International AESE/CBE/EASE Joint Meeting, Sept. 14, 1998, Washington, D.C., Edited by Connie J. Manson,  Geoscience Information Society, 1999, p. 57.

(2004) Interacţiunea cu calculatorul. Consideraţii pe marginea unei lecturi, in Ipostaze ale interacţiunii (Maria Carpov, coord.), Bacău, Alma Mater, , pp. 279-286.

(2006) Despre publicitate, in Comunicare şi cultură: aplicaţii interdisciplinare (Adela Rogojinaru, coord.), Bucureşti, Tritonic, , pp. 344-353

(2006) Relaţii publice vs. Relaţii cu publicul sau Pledoarie pentru igiena terminologică în ştiinţe, in SIGNA IN REBUS. Studia Semiologica et Linguistica in Honorem M. Carpov. Supliment al secţiunilor Lingvistică şi Limbi străine (2005) ale Analelor Ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi. Editorii volumului: Mihaela Lupu, Eugen Munteanu, Florin-Teodor Olariu, Iulian Popescu. Iaşi, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, , pp. 315-320.

(2007) NUMAI cine se aseamănă se-adună... Încercare de analiză psihosemiotică a publicităţii (în colaborare), in PR Trend: Teorie şi practică înpublicitate şi  relaţii publice (Delia-Cristina Balaban şi Flaviu Călin Rus, coord.), Bucureşti, Tritonic, ), pp. 215-221.

 

c) Traduceri

1. Guenever Pachent, Cooperarea locală între diferite reţele de biblioteci, în Biblioteca (1992), p. 63-64.

2. Eugenio Coşeriu, „Modele logice şi nivele de analiză lingvistică: logica limbajului şi logica gramaticii”, translated from French by Dan Stoica, in Limbaje şi comunicare II, Iaşi, Institutul European, 1997, pp. 36-65

3. Constantin Sălăvăstru, Identité et altérité: les avatars de la rhétorique contemporaine. La version française a été réalisée par le professeur associé Dan Stoica (Université de Iassy, Roumanie) avec la collaboration de Guylaine Martel (Université de Laval, Québec); Neuchâtel, Université de Neuchâtel, CdRS, 1998; Travaux du Centre de Recherches Sémiologiques, nr. 66.

4. Gilbert Luigi, Arhitectura europeană / Traducere din limba franceză de  Dan Stoica, Iaşi, Editura Institutul European, 2000 (Colection ABC).

 

c) Studii şi articole

(1991) „Căutări - în franceză, «recherches»” în Biblioteca, vol.II, 1991, nr.1-2-3, pp. 73-75.

(1992a) „Probleme ale accesului la informaţia ştiinţifică şi tehnică prin bibliotecile specializate din România” în Biblioteca, vol.III, 1992, nr.5, pp.13-14.

(1992b) „Biblioteca tip SF” în Biblioteca, vol.III, 1992, nr. 3-4, p. 36.

(1993a) „Din nou despre cartezianismul lingvistic (I)” în Contemporanul, no. 51 /1993

(1993b) „Din nou despre cartezianismul lingvistic (II)” în Contemporanul, no. 52 /1993

(1993c) „Et in Arcadia ego” în Biblioteca, vol.IV, 1993, nr.3-4, pp.60-61.

(1993d) „Bibliotecarul, împărat şi/sau proletar al sfîrşitului de mileniu” în Biblioteca, vol.IV, 1993, nr.7-8, pp.22-23.

(1993e) „De l'accès à l'information scientifique et technique: feu vert ou pas?” în INSPEL (Berlin), 27 (1993) 3, pp. 199-206.

(1995) „Une bibliothèque pas comme les autres” în INSPEL (Berlin), 29(1995)4, pp. 302-306.

(1996a) „Notre Père à nous tous, proportionnellement”, Duisburg, Gerhard-Mercator University, 1996; LAUD paper 382, Series A: General & Theoretical

(1996b) „Our Father to all of us, proportionately”, Duisburg, Gerhard-Mercator University, 1996; LAUD paper 382a, Series A: General & Theoretical

(1996c) „Costurile informatizării într-o bibliotecă centrală universitară” în Biblioteca, vol.VII, 1996, nr.8, pp. 211-213.

(1996d) „Lecturi împărtăşite” în BIBLOS, nr. 4, Iaşi, 1996, pp. 18-21.

(1996e) „Cu poeţii cetăţii, prin cetatea poeţilor” în BIBLOS, nr. 3, Iaşi, 1996, pp. 30-31.

(1997) „Perspective biblio-logice I: logica pragmatică a indexării” în BIBLOS, nr. 5, Iaşi, 1997, pp. 35-38

(1998) „Perspective biblio-logice II: cuvintele-cheie” în BIBLOS, nr. 7, Iaşi, 1998, pp. 21-26

(1999) „Despre dificultăţi terminologice” în Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al.I.Cuza” din Iaşi, Serie nouă, Filosofie, vol. XLIX, pp. 247-256.

(2000a) „Distinctions méthodologiques. Un possible modèle d’analyse du langage” în NOESIS. Travaux du Comité Roumain d’Histoire et de Philosophie des Sciences, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2000, pp. 129-147.

(2000b) „Cît de specializată poate fi o bibliotecă specializată?” în BIBLOS, nr. 9/10, Iaşi, 2000, pp. 35-37.

(2001) Modalités de communication scientifique, în NOESIS. Travaux du Comité Roumain d’Histoire et de Philosophie des Sciences, vol. XXVI, Bucureşti, Editura Academiei Române,, pp. 251-258.

(2002) Strategii discursive în comunicarea publică, in Argumentum. Caietele Seminarului de logică discursivă, teoria argumentării şi retorică, Iaşi, Editura Fundaţiei Academice AXIS, , pp. 5-25

(2003) „Un possible modèle sémiotique global de la communication”, working paper, CIFSIC, Bucarest, juin-juillet 2003, en format électronique: http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/documents/archives0/00/00/05/97/sic_00000597_02/sic_00000597.html.

(2005-2006) Opoziţii conceptuale cu valoare operatorie, in Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza”, din Iaşi, Secţiunea Filozofie, tom LII-LIII , pp. 210-219.

(în curs de publicare)

  1. Constantin Sălăvăstru & Dan Stoica, A Logical Approach to Argumentation, în curs de publicare.
  2. Capcane (în cooperare), acceptat spre publicare în volumul Forme ale manipulării opiniei publice, Cluj-Napoca, Editura Tribuna, 2008 (cf. adeverinţa ataşată).
  3. Industrii de formatare mentală şi schema lui DeFleur (în cooperare), acceptată spre publicare în PR Trend III. Teorie şi practică în publicitate şi relaţii publice

 

d) Recenzii

1. „Sens et place des connaissances dans la société, 3-e Confrontation sous la direction de lAction locale Belleuve”, Francis Bailly (Ed.), Editions du C.N.R.S., Paris, 1987, in Revista medico-chirurgicală, vol. 92, nr. 4, p. 805

2. “101 Uses of Dbase in Libraries”, Edited by Lynne Hayman, London, Meckler, 1990, in Revista medico-chirurgicală, vol. 94, nr. 3-4, Iaşi, 1990, p. 676

3. „Computers in Libraries International 90. Proceedings of the Fourth Annual Conference on Computers in Libraries held in London in February 1990”, London, Meckler, 1990, in Revista medico-chirurgicală, vol. 94, nr. 3-4, Iaşi, 1990, p. 646

4. Mario Borillo, „Informatique pour les sciences de lhomme. Limites de la formalisation du raisonnement”, Pierre Mardaga Editeur, Bruxelles, 1984, in Revista medico-chirurgicală, vol. 92, nr. 4, pp. 805-806

5. R. A. Day, „How to Write & Publish a Scientific Paper”, 3rd ed., Cambridge, Cambridge University Press, 1989, in Analele Ştiinţifice ale Universităţii Al.I.Cuza”, Matematică, vol. 35, nr. 2, 1989, reviews section, p. 1

6. W. A. Coppel, “A Chinese-English Mathematics Primer”, Canberra, Australian National University, 1989, in Analele Ştiinţifice ale Universităţii Al.I.Cuza”, Matematică, vol. 35, nr. 3, 1989, reviews section, p. 1

7. Jean-Pierre van Noppen ; Edith Hols, “Metaphor II: A Classified Bibliography of Publications 1985-1990”, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins Company, 1990, in Revue roumaine de philosophie, vol.39 (1995), nr. 1-2, pp.200-201.

8. “Patrimoine des bibliothèques de France: un guide des régions”, Edition Payot, 1995, ISBN 2-228-88964-4, in BIBLOS, nr. 4, Iaşi, 1996, p. 46.

9. „Reţete pentru relaţiile publice”, în Observatorul cultural, nr. 206 (2004), p. 27.

10. „Tezaurul de sub portocali”, în Observatorul  cultural,  nr.  207 (2004),   p. 26.

11. SIGNA IN REBUS. Studia Semiologica et Linguistica in Honorem M. Carpov. Supliment al secţiunilor Lingvistică şi Limbi străine (2005) ale Analelor Ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi. Editorii volumului: Mihaela Lupu, Eugen Munteanu, Florin-Teodor Olariu, Iulian Popescu. Iaşi, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, compte-rendu, in Enonciation et Syntaxe, Actes du XII-ème Séminaire de Didactique Universitaire, Constanţa 2005, Textes réunis par Florica Hrubaru et Anca Velicu, Constanţa, Echinox, 2006, pp. 354-358.

12. „Défense et illustration”, recenzie a cărţii Limbajul publicistic românesc din perspectiva stilurilor funcţionale, de Stelian Dumistrăcel, in Limba română, Chişinău, anul XVII, nr. 7-9 (2007), pp. 138-140.

 

COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE

 

1993 şi 1995 – Simpozionul „Limbaje şi comunicare”, Universitatea din Suceava

1997 – Simpozionul "Metaforă şi religie", la Universitatea din Duisburg, Germania

2000 – Conferinţa Asociaţiei Editorilor Ştiinţifici  din Europa, Tours, Franţa

2000 – Invitat pentru o serie de conferinţe doctorale pe tema "Limbaj şi comunicare", Universitatea din Saragosa, Spania

2003 – Sesiunea de comunicări ştiinţifice româno-franceză pe tema ştiinţelor informării şi comunicării (CIFSIC), Bucureşti

 

 

 

POZIŢII EDITORIALE

Fondator şi redactor-şef al revistei Biblos

Redactor al revistei Argumentum

 

Înapoi