Gheorghe Ilie FÂRTE

 

PERSONAL DATA

 

Date of birth: 19.07.1967

Place of birth: Fărcaşa, Maramureş county

Address: 11 Carol I Blv., Iassy

Telephone: (40) 332 401 743

Email: farte@uaic.ro

 

 

EDUCATION

 

 01 – 30 November 2003specialization at Neuchâtel University (Switzerland)

01 June – 31 July 2002 – specialization at Constance University (Germany)

2000 – Ph.D., „Al.I. Cuza” University, Iassy, Logic specialization

15 May – 15 August 1996 – specialization at Constance University (Germany)

 

 

PROFESSIONAL ACTIVITY

 

Position held: Senior lecturer, the Chair of Communication Sciences, Department of Philosophy, „Al. I. Cuza” University, Iassy

Affiliations: Member of the Seminar of Discursive Logic, Theory of Reasoning and Rhetoric, „Al. I. Cuza” University, Iassy

Courses taught:  Communication theory (Social communication and Public Relations, 1st year)

    Public Relations (Social communication and Public Relations, 1st year)

    Political Communication ( ???? 3rd year))

Competence fields: Traditional logic

Quantification theory

Speech acts theory

Communication sciences

Public Relations

 

PUBLICATIONS

 

a) Authored books

(1999) Regimes of Quantity in Formal Logic (Iassy: The „Ştefan Lupaşcu” Foundation, in Romanian)

(2004) Communication. A Praxiological Approach (Iassy: Demiurg, in Romanian)

 

b) Studies in anthologies

(1995) „Connotation and interlocution” in Limbaje şi comunicare, (Iassy: Institutul European) pp. 86-91, in Romanian;

(1996) „On entimems in Ştefan Afloroaei (ed.), Petre Botezatu. Itinerarii logico-filosofice (Iassy: Ankarom) pp. 136-144, in Romanian;

(2002a) „Language games and progressive understanding of expressions” in Mircea Flonta and Gheorghe Ştefanov (eds.), Ludwig Wittgenstein în filosofia secolului XX, (Iassy: Polirom) pp. 43-48, in Romanian;

(2002b) „Guidelines of communication theory” in Şt. Celmare, C. Sălăvăstru (eds.), Existence, Knowledge, Communication (Iassy: „Al. I. Cuza” University Press) pp. 169-266, in Romanian.

(2006a)  Traits de la participation politique dans la société roumaine contemporaine, în Démocratie participative en Europe, LERASS, Toulouse, 2006, p. 208-224

(2006b) Către o revoluţie conservatoare în comunicarea de masă, în Adela Rogojinaru (ed.), Relaţii publice şi publicitate. Tendinţe şi provocări, Editura Tritonic, Bucureşti, 2006, p. 93-103;

(2007a) Criterii şi forme de evaluare a activităţilor de relaţii publice, în Delia Cristina Balaban şi Flaviu Călin Rus (eds.), PR Trend, Editura Tritonic, Bucureşti, 2007, p. 61-74;

 (2007b) Interculturalitate şi globalizare. Promovarea dialogului intercultural prin afirmarea diferenţei, în Adela Rogojinaru (ed.), Comunicare, relaţii publice şi globalizare, Editura Tritonic, Bucureşti, 2007, p. 271-279;

(2008a) In der Öffentlichkeit lebendig sein, în Delia C. Balaban und Flavius C. Rus, Medien, PR und Werbung in Rumänien, Mittweida Hochschulverlag, 2008, p. 167-175.

(2008b)Locul şi rolul relaţiilor publice în cultivarea reputaţiei publice, în Flaviu Călin Rus şi Mihai Deac (eds.), PR Trend III: Teorie şi practică în ştiinţele comunicării, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2008, pp. 52-60.

 

c) Studies and articles

(1993) „Quantity and modality in the first order predicate calculus” in Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al.I. Cuza» din Iaşi, Seria Filosofie, tomul XXXIX, nr. 1-2, 1993, pp. 197-204;

(1997a) „Monolems and polilems” in Anuarul Fundaţiei Academice «Petre Andrei», tome VII: Social Sciences, Iassy, 1997, pp. 96-99, in Romanian;

(1997b) „Sense and reference in the logic of belief” in Anuarul Fundaţiei Academice «Petre Andrei», tome VII: Social Sciences, Iassy, 1997, pp. 99-103, in Romanian;

(1998) „A few remarks on the problem of existence from the point of view of free logic” in Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al.I. Cuza» din Iaşi, Seria Filosofie, tome XLIII-XLIV, 1997-1998, pp. 108-114, in Romanian;

(1999) „A systemic projection of syllogistics with the help of the cardinality function” in Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al.I. Cuza» din Iaşi, Seria Filosofie, tome XLV, 1999, pp. 74-78, in Romanian;

(2000) „On hyperpropositions and paraconsistency” in Analele Ştiinţifice ale Institutului de Studii Europene «Ştefan Lupaşcu» – Iaşi, seria Secvenţe semio-logice, tome II, nr. 1-2, 2000, pp. 103-107, in Romanian;

(2001) „Interpretation as resignification in Analele ştiinţifice ale Institutului de Studii Europene «Ştefan Lupaşcu», seria Secvenţe Semio-logice, tomul III, nr. 1-2, 2001, pp. 97-108, in Romanian;

(2002) „Can the alethic modalities be transformed into logical values?” in Revista de Filosofie, tome XLIX, 3-4, 2002, pp. 275-280, in Romanian;

(2003a) „A logical and semiotic analysis of the journalistic discourse” in Argumentum, nr. 1, 2002 / 2003, pp. 26-49, in Romanian;

(2003b) „A few remarks on communication acts” in Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al.I. Cuza» din Iaşi, Seria Filosofie, tome L, 2003, pp. 297-305, in Romanian;

(2003c) „Niveaux et valeurs de l’interprétation d’un message” in Archive Ouverte en Sciences de l’Information et de la Communication, http://archiveSIC.ccsd.cnrs.fr/documents/archives0/00/00/07/39/index_fr.html, 2003, in French;

(2003d) „The agents of political communication” in Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al.I. Cuza» din Iaşi, Seria Sociologie-Politologie, tome VII, 2003, pp. 338-348, in Romanian;

(2003e) „The colloquium – a therapeutic method in social work” in Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al.I. Cuza» din Iaşi, Seria Sociologie-Politologie, tome VII, 2003, pp. 411-418, in Romanian;

(2005a) Comunicarea politică: aspecte generale şi forme actuale“, în Argumentum, nr. 3, 2004 / 2005, p. 101-146;

(2005b) „Comportamentul presei scrise ieşene în campania pentru alegerile generale din 2004“, în Jurnalism & Comunicare. Revista Română de Ştiinţe ale comunicării, nr. 3, 2005;

(2006) „Semnificaţie şi înţelegere“, în Hermeneia. Revistă de studii şi cercetări hermeneutice, nr. 6, 2006, p. 27-34.

(2008) How Can We Evaluate Public Relations Activities?, în Analele Ştiinţifice ale Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, serie nouă, Ştiinţe ale comunicării, tom I / 2008, pp. 37-48.

 

d) Reviews

(1993a) „Angela Botez (ed.), Simetrie şi asimetrie în univers (Bucureşti: Editura Academiei Române, 1992)” in Revista de filosofie, nr. 5, tome XL, 1993, pp. 511-513, in Romanian;

(1993b) „Crizantema Joja (ed.), Orientări contemporane în filosofia logicii (Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1991)” in Revista de filosofie, nr. 5, tome XL, 1993, pp. 513-515, in Romanian;

(1994) „Angela Botez (ed.), Realism şi relativism în filosofia contemporană a ştiinţei (Bucureşti: DAR, 1993)” in Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al.I. Cuza» din Iaşi“, Seria Filosofie, tome XL-XLII, 1994-1996, pp. 296-297, in Romanian;

(1995a) „Adrian Miroiu, Metafizica lumilor posibile şi existenţa lui Dumnezeu (Bucureşti: ALL, 1993)” in Revista de filosofie, nr. 1, tome XLII, 1995, pp. 121-122, in Romanian;

(1995b) „Crizantema Joja şi Călin Candiescu (eds.), Probleme de logică, X (Bucureşti: Editura Academiei Române, 1993)” in Revista de filosofie, nr. 4, tome XLII, 1995, pp. 463-464, in Romanian;

(1999) „Paul Hoyningen-Huene, Formale Logik. Eine philosophische Einführung (Reclam, Stuttgart, 1998)” in Revista de filosofie, nr. 1-2, tome XLVI, 1999, pp.133-135, in Romanian;

(2001) „Denis Miéville (ed.), Travaux de logique, 13: Rôle et enjeux de la notion de catégorie en logique, (Université de Neuchâtel, septembre 1999)” in Revista de filosofie, tome XLVIII, nr. 3-4, 2001, pp. 452-454, in Romanian;

(2002a) „Petru Ioan, Logica integrală, vol. I (Iaşi: EdituraŞtefan Lupaşcu“, 1999)” in Revista de filosofie, tomul XLIX, nr. 3-4, 2002, pp. 444-446, in Romanian.

(2002b) „Aliniamente logice şi retorice ale discursului politic. Constantin Sălăvăstru, Discursul puterii (Iaşi: Institutul European, 1999)” in Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al.I. Cuza» din Iaşi, Seria Filosofie, tomul XLIX, 2002, pp. 391-398, in Romanian;

(2003) „O abordare interdisciplinară a semnului. Ioan S. Cârâc, Teoria şi practica semnului (Iaşi: Institutul European, 2003)” in Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al.I. Cuza» din Iaşi, Seria Filosofie, tomul L, 2003, pp. 363-371, in Romanian;

 

 

e) University courses (in Romanian)

Elements of communication theory, in Public communication and social work, 1st year, 2nd semester, Învăţământ la Distanţă, Iassy: Erota, 2001, pp. 211-271;

Colloquial discourse in social work, in Social communication and Public Relations, 4th year, 1st semester, Învăţământ la Distanţă, Iassy: The „Al.I. Cuza“ University Press, 2003, pp. 321-377;

Communication theory I, in Social communication and Public Relations, 1st year, 1st semester, Învăţământ la Distanţă, Iassy: The „Al.I. Cuza“ University Press, 2003, pp. 5-101;

Communication theory II, in Social communication and Public Relations, 1st year, 2nd semester, Învăţământ la Distanţă, Iassy: The „Al.I. Cuza“ University Press, 2004, pp. 5-62;

 

Political communication, in Philosophy and political sciences, 3rd year, 2nd semester, Învăţământ la Distanţă, Iassy: The „Al.I. Cuza“ University Press, 2004, pp. 161-224;

 

Public Relations, in Social communication and Public Relations, 3rd year, 1st semester, Învăţământ la Distanţă, Iassy: The „Al.I. Cuza“ University Press, 2005, p. 81-120.

 

f) Research projects (in Romanian)

 

E-Governance in the Romanian Towns, CNCSIS Code: 1355, 2007 (Project Manager: Virgil Stoica)

 

MEDIAEC – Efficient Means of Developing / Innovating of the Interdisciplinary Education and Research in Communication and Services, CNCSIS Code: 32, 2006 (Project Manager: Laurentiu Soitu)

 

Discourse and Power. Communication Strategies in the Contemporary Romanian Political Discourse, CNCSIS Code: 1414, 2005-2006 (Project Manager: Constantin Salavastru)

 

Interpretation Routes in the Contemporary Culture: A Semio-logical and Epistemic Analysis, CNCSIS Code: 16 / 658, 2004 (Project Manager: Petru Ioan)

Success and failure in communication acts, contract nr. 35252 / 2001, assignment nr. 62, CNCSIS code: 165 (project manager: Gheorghe-Ilie Fârte);

Logical and argumentative strategies used in the construction of journalistic discourse, contribution to Reasoning techniques in the journalistic discourse, contract nr. 35252 / 2001, assignment nr. 42,CNCSIS code: 17 (project manager: Constantin Sălăvăstru);

 

 

INVITED TALKS

 

 a) International level

„Connotation and interlocution” at the International Colloquium for the Sciences of Language, Suceava, October 15-17, 1993, in Romanian;

„Sense and reference in the logic of belief” at the International Seminar Centenary of Romanian Sociology, section IV: Semiological horizons in the knowledge of social facts, May 9, 1997, in Romanian;

„On hyperpropositions and paraconsistency” at the International Conference „Lupaşcu: 2000“, Iassy, October 16-17, 2000, in Romanian;

Demokratisierung im Nahen Osten, KAAD seminar, Erfurt, June 13-17, 2002; referents: dr. Carsten-Michael Walbiner (KAAD), Prof. Rainer Tetzlaff (Hamburg University) and dr. Gudrun Krämer (FU Berlin), in German;

„Niveaux et valeurs de l’interprétation d’un messageat the Première Conférence Internationale Francophone en Sciences de l’Information et de la Communication (CIFSIC), Bucharest, June 28 – July 2, 2003, in French;

„Die Pflichten der katholischen rumänischen Elite im Kontext der europäischen Integration” at Seminar der ehemaligen Stipendiaten vom KAAD, Cluj, October 04-05, 2003, in German;

„The human act – manifestation of a free and responsible will” at the International Conference „Human rights. Spiritual dimension and civic action “, May 04-05, 2004;

Marketing Public Relations for Higher Education Institutions, la conferinţa internaţională "Image building and brand equity through integrated communication", Antwerpen-Ghent, 15-17.04.2008

Mass media and European Cultural Citizenship, la conferinţa internaţională, la conferinţa "Media and European Diversity", Oradea, 16-17.10.2008.

 

b) National level

„On entimems” at the „Petre Botezatu“ National Conference, Iassy, March  29-30, 1996, in Romanian;

„Philosophical grammar and the possibility of sense” at the Conference „Ludwig Wittgenstein in the 20th century philosophy“, Bucharest, May 25-26, 2001, in Romanian;

„The place and the role of the spokesperson” at the Seminar with the spokespersons from the local public administration on the implementation of the Law nr. 544/10.12.2001 regarding the free access to public interest information, Iassy, November 07, 2002, in Romanian;

„Social disequilibrium factors in the contemporary world” at the seminar Contemporary world disequilibria organized by the „Sf. Augustin“ Academy, Iassy, March 16, 2003, in Romanian;

 

c) University level

„Alignments of circumstance logic” at the „‘Al.I. Cuza’ University Celebration“, Logic and Semiology section, Iassy, October 23-25, 1992;

„An open inventory of quantifiers in the predicate logic” at the „‘Al.I. Cuza’ University Celebration“, Logic and Semiology section, Iassy, October 23-25, 1993;

„Quantification-modalization-evaluation” at the „‘Al.I. Cuza’ University Celebration“, Logic and Semiology section, Iassy, October 23-25, 1994;

„On the syllogistic of singulars” at the „‘Al.I. Cuza’ University Celebration“, Logic and Semiology section, Iassy, October 23-25, 1995;

„A predicate formalization of ‘Aristotelian’ judgments” at the „‘Al.I. Cuza’ University Celebration“, Logic and Semiology section, Iassy, October 23-25, 1996;

„What are singular classes?” at the „‘Al.I. Cuza’ University Celebration“, Logic and Semiology section, Iassy, October 23-25, 1997;

„The interpretation of quantifiers in contemporary logic” at the „‘Al.I. Cuza’ University Celebration“, Logic and Semiology section, Iassy, October 23-25, 1998;

„The system of the 81 ‘well determined’ relations that can hold between two notions”, at the „‘Al.I. Cuza’ University Celebration“, Logic and Semiology section, Iassy, October 23-25, 1999;

„Aspects of paraconsistent logic” at the „‘Al.I. Cuza’ University Celebration“, Logic and Semiology section, Iassy, October 23-25, 2001;

„Harmful effects of failure in public communication” at the „‘Al.I. Cuza’ University Celebration“, Sociology section, Iassy, October 23-25, 2002;

„Interpretation as resignification” in the Logic of the Department of Philosophy, “Al.I. Cuza” University, Iassy, May 29, 2003.

.

 

EDITORIAL POSITIONS

Editor of Argumentum

 

Back