Ioan-Alexandru GRĂDINARU

 

PERSONAL DATA

 

Date of birth: 13.05.1977.

Place of birth: Vaslui, Vaslui county.

Address: 11 Carol I Blv., Iassy

Telephone: (40) 232 264 122

Email: alexgradinarutep@yahoo.com

 

 

EDUCATION

2008 - PhD in Philosophy 

December 2003 – January 2004 - specialization at Centre de Recherches Sémiologiques de l’Université de Neuchâtel, Switzerland.

2000 – From the first of november, trainer for a doctor’s degree in the Logic and Rhetoric specialization, with a thesis entitled Language and Discursiveness in the Twentieth Century American Philosophy.

2000 – B.A. in Philosophy, „Al. I. Cuza” University, Iassy.

 

 

 

 

PROFESSIONAL ACTIVITY

 

Position held: University lecturer at the Chair of Communication Scieces, Department of Philosophy, „Al. I. Cuza” University, Iassy

Affiliations: Member of the Seminar of Discoursive Logic, Theory of Reasoning and Rhetoric, „Al. I. Cuza” University, Iassy

Seminars taught: Trends in Contemporary Logic (Philosophy, 3rd year)

Theory of Communication (Social Communication and Public Relations, 1st year)

The Theory and the Practice of Argumentation (Social Communication and Public Relations, 2nd year)

Rhetoric (Social Communication and Public Relations, 2nd year)

Competence fields:     Rhetoric

                                       Theory of Argumentation

                                       Philosophy of Language

                                       Philosophy of Logic

 

 

PUBLICATIONS

 

a) Studies and articles

2000) „Evoluţie şi mutaţie: perspective istorico-antropologice”, în revista Kairos, Sighişoara.

(2002a) „Filosofia şi (ca)...oglindă a naturii – Ce este dincolo de paradigma reprezentaţională?”, în revista Hermeneia, nr. 2-3, pp. 73-79, Ed. Fundaţiei Axis, Iaşi.

(2002b) „Empirismul fără dogme şi filosofia wittgensteiniană”, în Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi, seria Filosofie, tomul XLIX, pp. 97-101, Ed. Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi.

(2002c) „De ce vorbim despre postmodernitate”, în revista 13 Plus, Bacău.

(2003/2004) „Discursul filosofic ca reconstrucţie logico-lingvistică a ceea ce este: cazul Quine”, în revista Argumentum, nr. 2, 2003/2004, Ed. Fundaţiei Axis, Iaşi.

(2004) „Ordinea pragmatică a discursului lui Michel Foucault”, recenzie la Gabriela Creţu, Discursul lui Foucault. O pragmatică a metadiscursului, în revista Hermeneia, nr.4, pp.133-136, Ed. Fundaţiei Axis, Iaşi.

(2006) (sub coordonarea prof. univ. dr. Constantin Sălăvăstru) Direcţii în logica actuală (curs universitar), în Filosofie şi ştiinţe politice (anul V, semestrul II)  – Manual pentru Învăţământ la distanţă, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 2006, pp. 125-178.

(2007) „Abducţia: calea către o posibilă transgresare a limitelor semioticii?”, în Semiotics Beyond Limits. Proceedings of the First ROASS Conference, Editura Alma Mater, Bacău, 2007, pp. 194-201

 

 

EDITORIAL POSITIONS

 

Editor of Analele Ştiinţifice ale Universităţii "Al. I. Cuza" - Ştiinţe ale comuniării

Editor of Argumentum

 

Back