Gheorghe VLASIE

 

DATE PERSONALE

 

Data naşterii: 17.10.1970

Locul naşterii: Borleşti, judeţul Neamţ

Adresa: Bd. Carol I nr. 11, Iaşi

Telefon: (40) 232 411 336

Email: gvlasie@uaic.ro

 

 

EDUCAŢIE

 

 

 

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

 

Poziţia actuală: Asistent universitar la Catedra de Logică şi Filosofie Sistematică, Facultatea de Filosofie a Universităţii „Al.I. Cuza” Iaşi

Afilieri: Membru al Seminarului de Logică Discursivă, Teoria Argumentării şi Retorică, Universitatea „Al.I. Cuza” Iaşi

Cursuri predate:

Domenii de competenţă: Logică tradiţională

Logică discursivă

Retorică

Semiotică

 

 

PUBLICAŢII

 

(1996) Asupra tripartiţiei semioticii la Petre Botezatu şi la Charles W. Morris în: Ş. Afloroaei (coord.), Petre Botezatu. În memoriam, Editura Ankarom, Iaşi, 1996, pp. 144-153.

(1998)   „Preliminaries to a new typology of logical errors în: Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al.I. Cuza» din Iaşi, Seria Filosofie, tomul XLIII- XLIV, 1997-1998, pp. 118-121.

(1999) SCB - un model în teoria reprezentărilor sociale în: Z. Bogathy & P. Petroman (eds.), Psihologia astăzi, Editura Eurobit, Timişoara, 1999, pp. 359-378 (împreună cu Mihai Curelaru).

(2001b)„Statutul judecăţilor sintetice a priori la Kant şi în empirismul logic în: Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al.I. Cuza» din Iaşi, Seria Filosofie, tomul XLVII- XLVIII, 2000-2001, pp. 241-246.

(2001a) „Strategii logice în demonstraţiile matematice în: P. Ioan (coord.), Ştefan Lupaşcu: un gânditor pentru mileniul trei, Editura “Ştefan Lupaşcu”, Iaşi, vol.2, 2001, pp. 131-138.

(2002) „Niveluri de construcţie a sistemelor formale în: Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al.I. Cuza» din Iaşi, Seria Filosofie, tomul XLIX, 2002, pp. 66-77.

(2004) „Analitic – sintetic, a priori – a posteriori: două dihotomii perimate?, în: Symposion. Revistă de ştiinte socio-umane, Academia Română, Tomul 2, 2004, pp. 345-355.

(2006b) „Liberalizarea comunicarii – mijloc de diminuare a amenintarilor teroriste cu substrat etnico-religios, în: I. Deac (coord.), Securitatea si apararea spatiului sud-est european, Editura UNAP, Bucuresti, 2006, pp. 137-144.

(2006a) Tipuri de semne, ori dimensiuni ale semnelor ?, în: D. Cmeciu & T.D.Stănciulescu (eds.), Semiotics Beyond Limits, Editura Alma Mater, Bacău, 2006, pp.218-227

(2007b) „Blocajele interpretative şi comunicaţionale – factor de potenţare a conflictelor cu substrat etnico-religios şi a ameninţărilor teroriste în: S.Petrescu, C.Stoica, I. Chiru (coord.), Dinamica intelligence-ului. Provocări, oportunităţi şi priorităţi, vol. III, Editura ANI, Bucuresti, 2007, pp. 244-261.

(2007a) Comunicarea inter-culturală în situaţii de criză, în: I. DEAC (ed.) Spaţiul sud-est european în contextul globalizării, Editura UNAP Bucureşti, 2007, pp. 168-177

 

 

POZIŢII EDITORIALE

 

Redactor al revistelor Argumentum; Analele ştiinţifice aleUniversităţii "Al.I. Cuza" din Iaşi. Filosofie

 

Înapoi