Viorel ŢUŢUI

 

 

PERSONAL DATA

 

Date of birth:  13.09.1979

Place of birth: Panciu, Vrancea County

Address: Iaşi, ROMANIA

Phone: -

Email: tutuiviorel@yahoo.com

 

 

EDUCATION

 

2010-2011 Postdoctoral Grant Recipient Romanian Academy, Iaşi Branch (Romania)

2009 Ph.D. in Philosophy

2005 Ph.D. student with a thesis on The Problem of the A Priori in Contemporary Epistemology , Department

of Philosophy, „Al. I. Cuza” University, Iaşi., Advisor: Professor Constantin Sălăvăstru

2003-2005 M.A. student, module of Theories and practices of interpretation, Department of Philosophy, „Al. I. Cuza” University, Iasi.

1999-2003 B.A. in Philosophy, „Al. I. Cuza” University, Iasi

1998-2003 B.A. in Law, „Al. I. Cuza” University, Iasi

1994-1998  „Al.I. Cuza” Theoretic High school, Focşani.

 

 

PUBLICATIONS

 

Books and book chapters:

Apriorismul contemporan – dezbateri epistemologice, Editura Universităţii „Al.I. Cuza”, Iaşi, 2011, 414 p., ISBN: 978-973-703-563-9.

„Democraţia deliberativă” în volumul Concepte şi teorii social-politice, coord. Eugen Huzum, Editura Institutul European, 2011, pp. 9-37

 

Articles published in journals indexed in international  data basispublicate in extenso în reviste din circuitul internaţional:

 

1. "Religious Identity in Democracy: the Difficulties of the Two-Way Protection Theory", in ArgumentumJournal of the Seminar of Discursive Logic, Argumentation Theory and Rhetoric, volume 11, issue 1, 2013, pp. 105-118, http://www.fssp.uaic.ro/argumentum/Numarul%2011%20issue%201/07_Tutui_tehno.pdf

2. „Truth and Democracy: A Problematic Relation”, in ArgumentumJournal of the Seminar of Discursive Logic, Argumentation Theory and Rhetoric, volume 10, issue 2, 2012, , pp. 45-65 ( indexed in EBSCO and other BDI, http://ebscohost.com/titleLists/ufh-coverage.htm ).

3. „How Should We Deliberate? Between the Argumentative and the Representative Dimensions of Democratic Deliberation”, în ArgumentumJournal of the Seminar of Discursive Logic, Argumentation Theory and Rhetoric, volume 10, issue 1, 2012, , pp. 71-81 (indexed in EBSCO and other BDI, http://ebscohost.com/titleLists/ufh-coverage.htm ).

4. „Dialogical Democracy and the Problem of Deep Politics”, in ArgumentumJournal of the Seminar of Discursive Logic, Argumentation Theory and Rhetoric, volume 9, issue 2, 2011, pp. 71-83, (indexed in EBSCO and other BDI, http://ebscohost.com/titleLists/ufh-coverage.htm ).

5. „The Epistemic Standards of Public Reason”, in ArgumentumJournal of the Seminar of Discursive Logic, Argumentation Theory and Rhetoric, volume 9, issue 1, 2011, pp. 169-183, (EBSCO and other BDI, http://ebscohost.com/titleLists/ufh-coverage.htm ).

6. „Between the Spheres of Justice and the Right to Citizenship: The Limits of the Communitarian Theory of Michael Walzer”, in Meta: Research in Hermeneutics, Phenomenology, and Practical Philosophy, vol. III, No. 1, June 2011, pp. 130-140 (indexed in SCOPUS and other BDI).

7. „Robert B. Talisse, Democracy and Moral Conflict”, in Logos&Episteme, vol. II, Issue 2, 2011, pp. 313 – 318 (revista este indexată în BDI).

8. „Democratic Deliberation Procedures: Theoretical and Practical Issues”, in ArgumentumJournal of the Seminar of Discursive Logic, Argumentation Theory and Rhetoric, volume 9, issue 1, pp. 121-134, 2011, (indexed in EBSCO and other BDI, http://ebscohost.com/titleLists/ufh-coverage.htm ).

9. „Cory Juhl,  Eric Loomis, Analyticity ”, in Logos & Episteme, volume I, issue 2, 2010, pp. 379-386 (indexed in BDI).

 

 

Articole/studii publicate in extenso în volumele conferinţelor internaţionale de specialitate:

 

„The Limits of the Epistemic Conception of Deliberative Democracy”, in Limits of knowledge society. Anthropology and Cultural Studies (2). Ethics, Social and Political Philosophy. Proceedings of the International Conference. Iaşi, 6-9 October 2010,  Institutul European,  Iaşi, 2012. 221-229.

„The Principle of Fairness in Deliberative Democracy: Procedural and Substantial Aspects”, in Knowledge and Action within the Knowledge Based Society. Social and Political Philosophy, Ethics, Psychology and Educational Sciences. Proceedings of the International Conference „Knowledge and Action”, Baia Mare 9-12 Decembrie,  Institutul European,  Iaşi, 2012. 221-229.

 

 

Articles in national journals:

1. ”Între ‘sferele dreptăţii’ şi ‘dreptul la cetăţenie’. Limitele teoriei comunitariste a lui Michael Walzer, in Sfera Politicii, vol. 159, mai 2011, pp. 100-107 .    

2. „Statutul epistemologic al adevărurilor logice şi matematice”, in Probleme de logică, volumul XIII, coord. Dragoş Popescu, Ştefan Dominic Georgescu, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2010, pp. 305-336.

3. „Virtuţile şi limitele deliberării: o analiză critică a «turnurii deliberative» din teoria democraţiei”, in ArgumentumJournal of the Seminar of Discursive Logic, Argumentation Theory and Rhetoric, Nr. 8, 2009/2010, pp. 88-107.

4. „Teoria relevanţei cognitive în comunicare: o analiză critică”, in Analele Ştiinţifice ale Universităţii Al.I.Cuza. Ştiinţe ale Comunicării, Tom 2 / 2009.

5. „Angčle Kremer-Marietti, Philosophie des sciences de la nature ”, in Revista de filosofie, Nr. 3-4/2009.

6. „Analitica prejudecăţii la Martin Heidegger”, în Jurnalul de Filosofie şi Artă, nr. 1, noiembrie 2008.

7. „Insuficienţa parităţii participative drept criteriu al dreptăţii sociale. Un comentariu critic asupra «dualismului perspectival» fraserian”, în Symposion, Tomul V, Numărul 2 (10), 2007, pp. 430-438.

8. Psihanaliză si creaţie. Argumente pentru depaşirea dihotomiei biografie-opera”, in Dialog, serie noua, nr.1, vara 2005, pp. 70-72.

9. „Hilary Putnam, Raţiune, adevăr şi istorie”, în Symposion, Numărul 2, 2005, pp. 614-618.

 

 

Studies in the volumes of national conferences:

„Critica proceduralismului pur cu privire la democraţia deliberativă”, în  volumul Idei şi valori perene în ştiinţele socio-umane, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2010.

 

Talks in scientific conferences:

1. Critica proceduralismului pur cu privire la democraţia deliberativă, Conferinţa naţională “Idei și valori perene în științele socio-umane”, Secţiunea: Filosofie, B: Teorii social-politice, Iași, 16 septembrie 2010.

2. The Limits of the Epistemic Conception of Deliberative Democracy, Conferinţa internaţională „The Limits of the Knowledge Society”, Iaşi, 6-9 octombrie 2010

3. Liberalism and Deliberative Democracy, în cadrul mesei rotunde Developments and Recent Problems of Liberalism la Conferinţa internaţională Conferinţa: „The Limits of the Knowledge Society”, Iaşi, 6-9 octombrie 2010.

4. The Principle of Fairness in Deliberative Democracy: Procedural and Substantial Aspects în cadrul mesei rotunde The Ideal of Social Justice: Actions, Policies and Implementation Strategies la Conferinţa internaţională „Knowledge and Action”, Baia Mare 9-12 Decembrie.

5. Democraţia deliberativă. O analiză critică în cadrul Seriilor Concepte şi Argumente în Filosofia Social-Politică. Interpretări şi Dezbateri, la sediul Institutului de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane” al Academiei Române, 5.02.2011.

6. Liberalismul şi limitele dreptăţii  în data de 2 Aprilie 2010 la Institutul de Cercetari Economice şi Sociale Gh.Zane, Seria de colocvii Opere şi Idei Filosofice Contemporane (Michael Sandel, Liberalism and Limits of Justice, Cambridge: Cambridge Univ. Press; 2nd edition, 1998.

7. Ce ne datorăm unii altora? în data de 19 Martie 2010 la Institutul de Cercetari Economice şi Sociale Gh.Zane, Seria de colocvii Opere şi Idei Filosofice Contemporane (Thomas Scanlon, What We Owe to Each Other, Cambridge: Harvard Univ. Press, 1998).

8. Critica interpretării distributiviste a dreptăţii sociale, 9 Octombrie 2009 - Seria de colocvii Opere şi Idei Filosofice Contemporane. Coordonator: Eugen Huzum (YOUNG, Iris Marion (1990), Justice and Politics of Difference, Princeton University Press).

9. Capabilismul şi limitele ideii de dreptate socială, 11 septembrie 2009 - Seria de colocvii Opere şi Idei Filosofice Contemporane. Coordonator: Bogdan Olaru (NUSSBAUM, Martha (2006), Frontiers of Justice: Disability, Nationality, Species Membership, Belknap Press).

10. John Rawls. Dreptatea ca echitate, în data de 10 Aprilie la Institutul de Cercetari Economice si Sociale Gh.Zane în cadrul Seriei de colocvii Opere si Idei Filosofice Contemporane. Coordonator: Bogdan Olaru. Cu ocazia acestei întâlniri, a fost pus în discutie volumul Justice and Fairness. A Restatement, John RAWLS (2001), Belknap Press; 2nd edition.

11. Importanţa ideii de dreptate socială,  în data de 27 Martie 2009 la Institutul de Cercetari Economice şi Sociale Gh.Zane, Seria de colocvii Opere şi Idei Filosofice Contemporane. Coordonator: Eugen Huzum (BARRY, Brian (2005), Why Social Justice Matters?, Cambridge: Polity Press).

12. Virtuţile şi limitele deliberării: o analiză critică a «turnurii deliberative» din teoria democraţiei în cadrul manifestărilor ştiinţifice ocazionate de zilele Universităţii „Al.I. Cuza”, organizate de Colectivul de Ştiinţe ale Comunicării din cadrul Facultăţii de Filozofie şi Ştiinţe Social – Politice, Octombrie 2009.

 

 

Research projects:

1. „Limbajul democraţiei participative: o cercetare a comportamentului verbal în relaţia putere-cetăţeni la nivel local”, cod CNCSIS 80, 2008-2011, (director: Constantin Sălăvăstru), Universitatea „Al. I. Cuza”;

2. „Echitate, responsabilitate, solidaritate. Exigenţele reconstrucţiei morale în societatea românească post-aderare”, cod CNCSIS 1997, 2008-2011, (director Cercetător Bogdan Olaru), Institutul de cercetări economice „Gheorghe Zane” al Academiei Române.

3. „Societatea Bazată pe Cunoaştere – cercetări, dezbateri, perspective”, cofinanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, ID 56815” în caliate de bursier post-doctoral al Academiei Române, Filiala Iaşi.

 

 

 

PROFESSIONAL ACTIVITY

Courses taught:

Since 2011: Logic and Communication Law (Social Communication and Public Relations, 1st year and respectively 3rd year)

 

Seminars taught:

 

2005-2006 Theory of Communication and Public Relations (Social Communication and Public Relations, 1st year).

2006-2007 Philosophy. Exegesis and Argumentation (Social Communication and Public Relations, 1st year).

2007-2008 Philosophy. Exegesis and Argumentation (Social Communication and Public Relations, 1st year). 

Since 2008-2009 Logic and Fundamentals of social sciences (Social Communication and Public Relations, 1st year). 

EDITORIAL POSITIONS

 

Editor of ArgumentumJournal of the Seminar of Discursive Logic, Argumentation Theory and Rhetoric.

Editor of Analele Ştiinţifice ale Universităţii "Al. I. Cuza" - Ştiinţe ale comuniării.

 

 

Back