Regulamentul Serviciilor pentru Studenţi (burse, cazare şi alegerea reprezentanţilor studenţilor)

Informatii suplimentare privind cazarea 2019 - 2020

 

PROGRAM DE CAZARE – an universitar 2019-2020

 

CAZAREA VA AVEA LOC IN SALILE D2, D3 (CORPUL D)
Art. 30. Graficul pentru cazarea studentilor este:
            ► 20 septembrie – afişarea la facultaţi, a listelor cu studenţii care au primit dreptul de cazare;
            ► 23 septembrie – 25 septembrie  eliberarea dispoziţiilor de cazare şi cazarea efectivă.

În conformitate cu Regulamentul de cazare al Universitaţii "Al.I.Cuza" Iaşi ( art. 30 ) la Facultatea de Filosofie si Stiinte Social Politice  cazarea studenţilor in toamna 2019 se va realiza după următorul program:

RUNDA I

 • prima zi de cazare23 sept 2019                

între orele 9:00 – 12.30 se vor caza :                                         studenţii din anul I – asistenţă socială, comunicare, sociologie,
                                                                                                                                          res.umane

între orele 13:00-16:00 se vor caza :                                         studenţii din anul I – filosofie, RISE, ştiinţe politice

 • a doua zi de cazare24 sept 2019                            

între orele 9:00 – 12.30  se vor caza :                                        studentii din anul III

între orele 13:00 – 16:00 se vor caza :                                       studentii din anul II

 •  a treia zi de cazare25 sept  2019                                       

                 
între orele 09:00 – 12:30 se vor caza :                                       studenţii la master şi doctoranzi

între orele 13.00 – 16:00 se vor caza :                                       familişti şi cazurile sociale si medicale
                                                                                                                 
IMPORTANT: Studenţii care au solicitat cazare vor studia lista documentelor ce trebuie prezentate la cazarea in  camine şi vor avea asupra lor aceste documente ( împreună cu o fotografie ) in momentul prezentarii la cazare.

 • Prima rundă de cazare se incheie pe 25 septembrie 2019.
 • In intervalul 26-28 septembrie 2019 – afişarea zilnică la facultăţi a listelor cu studentii care au primit dreptul de cazare în ordinea descrescătoare a mediilor (Runda II) – doar dacă ramân locuri libere de cazare din prima runda. Listele se vor afisa pe site si la avizierul facultăţii.

 

Tabere studentesti 2019

 

REPARTIZĂRI TABERE 2019

ÎNTÂLNIREA COMISIEI DE SELECŢIE CU STUDENŢII FACULTĂŢII DE FILOSOFIE, BENEFICIARI / REZERVE AI TABERELOR DE VARĂ, PENTRU ALEGEREA LOCAŢIILOR DISPONIBILE VA AVEA LOC:

LUNI, 24 IUNIE 2019, ORA 10,

LA BIROUL ADMINISTRATORULUI ȘEF  FACULTATE.

IMPORTANT!

STUDENŢII SE VOR PREZENTA CU CARTE DE IDENTITATE/PAŞAPORT ŞI CARNET DE STUDENT.

 

 

Lista studentilor inscrisi pentru a beneficia de locuri in taberele studentesti 2019 Format PDF

 

Proces Verbal selectie studenti care vor beneficia de locuri in taberele studentesti 2019 si a studentilor din listele de rezerva

 

COMISIA DE SELECȚIE A STUDENȚILOR BENEFICIARI

DE LOCURI ÎN TABERELE STUDENȚEȘTI 2019

  

 • Decan: Prof. univ. dr. Conțiu Tiberiu ȘOITU
 • Prodecan: Conf. univ. dr. Alexandru GRĂDINARU
 • Administrator financiar: Laura-Cătălina PAȘCU
 • Reprezentanţi studenţi:

Marius-Alexandru FLORESCU

Emanuel-Ionuț ZANOSCHI

Întrunirea Comisiei în vederea selecției beneficiarilor de locuri în taberele studențești 2019 va avea loc LUNI, 3 IUNIE 2019, ora 10.30, Sala Consiliu.

 

 

ÎNSCRIERE EXAMENE FINALIZARE STUDII LICENŢĂ/MASTER
SESIUNEA IULIE 2019

 

PERIOADA PENTRU ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE FINALIZARE A STUDIILOR (TOATE PROMOŢIILE): 

24 -27 IUNIE 2019

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE SE POT DESCĂRCA
https://www.fssp.uaic.ro/studenti/finalizare-studii

LUCRAREA DE LICENŢĂ/DISERTAŢIE TREBUIE SĂ AIBĂ INCLUSĂ:

 1. DECLARAŢIA DE ORIGINALITATE SEMNATĂ DE CĂTRE ABSOLVENT ŞI PROFESORUL COORDONATOR;
 2. CD-UL CU LUCRAREA SCANATĂ ÎN FORMAT PDF ŞI LIPIT PE COPERTA LUCRĂRII DE LICENŢĂ/DISERTAŢIE;

 

 

 

SESIUNE EXAMENE
3 IUNIE – 16 IUNIE 2019

 

SESIUNE RESTANŢE ŞI MĂRIRI

20 IUNIE -26 IUNIE 2019

 

PERIOADĂ PENTRU ÎNSCRIEREA LA EXAMENELE ÎN VEDEREA MĂRIRII NOTEI:

18 -19 IUNIE 2019

 

 • ÎNSCRIEREA LA EXAMENELE DE MĂRIRE SE VA FACE DE CĂTRE TITULAR, PE TABEL, LA SECRETARIAT (EXCLUS CERERI)
 • ANII I ŞI II AU DREPTUL LA 2 MĂRIRI  PE SEMESTRU, ANUL III LA 1 MĂRIRE PE SEMESTRU;

PENTRU STUDENŢII CARE SUNT LA TAXĂ:

 • PÂNĂ LA DATA DE 31 MAI 2019 AU OBLIGAŢIA SĂ ACHITE TAXA DE ŞCOLARIZARE AFERENTĂ SEMESTRULUI ŞI EVENTUALELE RESTANŢE ALE TAXEI DIN URMĂ;
 • DACĂ TAXA NU ESTE ACHITATĂ NU VOR FI TRECUTE NOTELE DIN SESIUNE;
 • STUDENŢII CARE NU POT ACHITA TAXA LA TERMEN POT FACE O CERERE ADRESATĂ DOMNULUI DECAN PENTRU AMÂNAREA PLĂŢII TAXEI PÂNĂ LA O DATĂ STABILITĂ.

 

 

 

 

Go to top