SBalasa

Structura învăţământului academic  cuprinde trei cicluri de studii, după cum urmează:

  • Ciclul de studii universitare de licenţă, cu durată de trei ani.
  • Ciclul de studii tip master, cu durată de doi ani.
  • Ciclul doctoral, cu durată de trei ani.

Admiterea în Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi s-a organizat, începând cu acest an universitar, pe un domeniu de studiu de licenţă sau pe grupuri de domenii de studiu de licenţă, ale unei facultăţi.

Un domeniu de licenţă cuprinde una sau mai multe specializări universitare, pentru care vei opta după primul semestru al ciclului întâi de studiu de licenţă, în ordinea rezultatelor obţinute. Specializarea pentru care optezi atunci se numeşte specializare principală. Tot atunci sau, cel mai târziu, la finele semestrului al doilea din anul întâi, poţi să alegi, liber, dacă doreşti, o a doua specializare de licenţă, complementară celei principale, care poate aparţine oricărui domeniu de licenţă din cele 15 ale facultăţi ale Universităţi "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi.

Dacă, cel mai târziu, la sfârşitul semestrului doi al anului întâi nu ai ales specializarea complementară, atunci pierzi şansa de a te specializa în două domenii de licenţă, în acelaşi interval de studiu (3 ani), oportunitate oferită doar de Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi.

Go to top