ASISTENŢĂ SOCIALĂ - învățământ la distanță (ID)

asid

Domeniu interdisciplinar, asistența socială, dincolo de latura sa științifică, are în centrul său demnitatea, valoarea umană și justiția socială. Asistența socială urmărește să contribuie la bunăstarea oamenilor, să faciliteze satisfacerea trebuințelor de bază, acordând o atenție deosebită persoanelor vulnerabile, discriminate și/sau sărace. Descoperă domeniul asistenței sociale și modul prin care poți să ajuți oamenii și să schimbi societatea!  Învăţământul la distanţă este o formă flexibilă de educaţie, întrucât oferă studenţilor posibilitatea de a opta asupra locului şi timpului în care să se instruiască.

 

Specializarea formează competențele și abilitățile profesionale necesare specialiștilor în asistență socială și consiliere în așa fel încât aceștia să poată oferi îndrumare și consiliere persoanelor fizice, familiilor, grupurilor, comunităților și organizațiilor ca răspuns la dificultățile personale și sociale. Aceștia ajută beneficiarii să dezvolte abilități și să aibă acces la resursele și serviciile suport necesare pentru a răspunde problemelor apărute din cauza șomajului, sărăciei, dizabilităților, dependenței, comportamentului infracțional și delicvent, problemelor conjugale și de altă natură.


Asistenții sociali își desfășoară activitatea cu precădere în cadrul instituiților publice și al organizațiilor non-guvernamentale din țară și străinătate.


După absolvire poți avea ocupații precum: asistent social; asistent de cercetare în asistență socială; inspector social și alte ocupații asociate.
Specializarea de licență Asistență socială - ID face parte din domeniul fundamental "Științe sociale" și este gestionată de Departamentul de Sociologie și Asistență Socială.

Învăţământul la distanţă este o formă flexibilă de educaţie, întrucât oferă studenţilor posibilitatea de a opta asupra locului şi timpului în care să se instruiască. De asemenea, învăţământul la distanţă oferă studenţilor posibilitatea de a studia individual, la locul de muncă sau acasă şi de a desfăşura activităţi de învăţământ în grup, în centre ID situate la distanţă faţă de instituţia de învăţământ.

Învăţământul la Distanţă implică utilizarea unei game largi de tehnologii de învăţământ: materiale de studiu tipărite, tehnici audio şi video interactive, multimedia, tele-cursuri tehnologii de învăţare mediate de calculator sau reţele de calculatoare.

Flexibilitatea programului de studiu şi posibilitatea de a comunica cu profesorii în formule non-tradiţionale (corespondenţă, prin mesaje electronice) constituie avantaje pentru studenţii care sunt deja activi pe piaţa forţei de muncă şi nu dispun de timpul necesar pentru a frecventa cursurile în regim de zi. Aceasta formă se adresează absolvenţilor de liceu, absolvenţilor care intenţionează să obţină o a doua licenţă.
Învățământul la distantă este o formă de organizare a procesului didactic adaptată ritmului alert de evoluție a știintelor și a societății, dar și nevoilor de profesionalizare și reconversie profesională a adulților. El răspunde mai ales nevoii de educație permanentă și este deschis tuturor categoriilor de adulți care optează pentru continuarea studiilor, dar este ales ca modalitate de formare mai ales de adulții care au deja un loc de muncă stabil, iar provocarile profesionale le impun specializarea într-un domeniu apropiat de interesele lor de evoluție în carieră. Flexibilitatea programului de studiu și posibilitatea de a comunica cu profesorii în formule non-tradiționale (prin corespondența, prin mesaje electronice etc.) constituie avantaje pentru studenții care sunt deja activi pe piața forței de muncă și nu dispun de timpul necesar pentru a frecventa cursurile în regim de zi.

Activităţile educaţionale ale programelor de învăţamânt la distanţă sunt diferite de cele specifice programelor organizate în forma de învăţământ cu frecvenţă. Cursurile şi seminariile sunt înlocuite de activităţile tutoriale, care sunt forme flexibile de organizare a procesului didactic şi presupun implicarea activă a studentului în înţelegerea materiei şi în rezolvarea problemelor specifice.

Specializarea de licență Asisitență socială face parte din domeniul fundamental „Științe sociale” și este gestionată de Departamentul de Sociologie și Asistență Socială.

 

Go to top